Siirry sisältöön

Työkaluja organisaatioille ja ammattilaisille

Hoito- ja palveluprosessin turvallisuus

Digipalvelujen riskien arviointi -työkalu (2024)

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perehdytysmalli (2024)

Tarkistuslista tiedonkulun varmistamiseen kotihoidon asiakkaan/potilaan siirtyessä palvelusta toiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa (2024)

Leikkaustiimin tarkistuslista (2023)

Kuvaus tunnistamisen menettelyistä (2021)

Johtaminen ja omavalvonta

Infektiotorjuntatoimien omavalvontalomake (2024)

Kuvaus sisäisen auditointisuunnitelman laatimiseen (2024)

Arviointityökalu: suunniteltujen muutosten vaikutukset asiakas- ja potilasturvallisuuteen (2024)

Henkilöstön turvallisuuskuva (2023)

Itsearviointityökalu kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toteuttamisen seurantaan ja arviointiin (2023)

Tarkistuslistaindikaattorit (rakenteet ja prosessit): perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalihuolto (2023)

Käytännön palkitsemisideoita johtamisen tueksi (2023)

Kuvaus johtamisen rakenteista asiakas- ja potilasturvallisuuden ja valvonnan menettelyjen kannalta (2022)

Omavalvontaohjelman malli (2022 )

Laiteturvallisuus

Laitevastuuhenkilön yleinen toimenkuva (2024)

Lääkinnällisten laitteiden riskipistelaskin (2024)

Lääkitysturvallisuus

Infograafi ”5 ajankohtaa turvallisen lääkehoidon puolesta”posteriaineisto (STM) (2022)

Turvallisuuspoikkeamien käsittely

Kuvaus palveluyksikön raportin minimisisällöksi asiakkaisiin ja potilaisiin kohdistuvista epäkohta- ja vaaratapahtumailmoituksista (2023)

Kuuman linjan indikaattorit (2023)

Ostopalveluiden turvallisuus

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan tarkistuslista ostopalveluhankintoihin (2024)

Tarkistuslista digitaalisten ja etänä annettavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta- ja ulkoistamissopimuksiin (2022)

Tarkistuslista yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankkimiseksi (2022)

Osallisuus

Lasten ja nuorten osallisuus sosiaalihuollossa (2023)

Lasten ja nuorten osallisuus terveydenhuollossa (2023)

Työkaluja asiakkaille, potilaille ja läheisille

Muistilista asiointiin sosiaali- ja terveydenhuollossa (2023)

Miten teet vaaratapahtumailmoituksen asiakkaana, potilaana tai läheisenä sosiaali- ja terveydenhuollossa (2023)

Osallistu henkilöllisyytesi varmistamiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa (2023)

Miten toimia, jos olet tyytymätön palveluun tai hoitoon sosiaali- ja terveydenhuollossa (2023)