Siirry sisältöön

Lataa infograafi tästä (png, 29.3.2023)

Lapset ja nuoret haluavat olla mukana itseään koskevissa päätöksissä

Lasten ja nuorten osallisuutta tulee vahvistaa ja sille pitää löytää tilaa arjessa. Osallisuus parantaa hoidon laatua ja tuloksia.

Mitä lasten ja nuorten osallisuus on?

 • Omaan elämään vaikuttamista ja kokemus joukkoon kuulumisesta.
 • Päätösvaltaa omassa elämässä, vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnallisissa asioissa ja vastavuoroisuutta sosiaalisissa suhteissa.

Aito osallisuus hoitoon on mahdollista vain, jos lapsella/nuorella on asiasta riittäväsi ymmärrettävää tietoa. Vastuu tästä on terveydenhuollon ammattilaisella.

Osallisuutta edistää potilaan arvokas ja kunnioittava kohtaaminen sekä se, että päätöksentekoon annetaan tilaa ja aikaa.

Miksi osallisuus on tärkeää?

 • Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992) määrittää, että alaikäisen mielipide hoitotoimenpiteeseen on selvitettävä silloin, kun se on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa nähden mahdollista.
 • Potilaan rooli on tärkeä, koska hän on läsnä hoitoprosessin jokaisessa vaiheessa ja hänelle koituu suurin hyöty turvallisesta hoidosta.
 • On muistettava jokaisen perheen yksilöllisyys sekä avoimen ja turvallisen kulttuurin luominen. Perheitä tulee osallistaa tunnistamaan, luomaan ja ottamaan käyttöön potilasturvallisuuden parhaita käytäntöjä.

Miten lapsia ja nuoria osallistetaan potilasturvallisuuteen?

 • Kysytään lapselta/nuorelta: Mikä sinulle on tärkeää (What matters to You)?
 • Tarjotaan
  • lapsille/nuorille potilasturvallisuuteen liittyvää materiaalia sähköisessä ja perinteisessä muodossa (esimerkiksi sovellus/peli tai perinteinen opas/kirjanen)
  • perheille opaskortteja, joissa on valmiita kysymyksiä hoidosta ja turvallisuudesta
  • ammattilaisille lisää tietoa lasten, nuorten ja huoltajien osallisuudesta hoitoon sekä lasten potilasturvallisuuden ongelmista ja parhaista käytännöistä.