Siirry sisältöön

Johtamisen rakenteet asiakas- ja potilasturvallisuuden ja valvonnan menettelyjen kannalta

Kuvaus tunnistamisen menettelyistä (pdf)

Omavalvontaohjelman malli

Sopimusohjaus (tarkistuslista)

Tarkistuslista digitaalisten ja etänä annettavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta- ja ulkoistamissopimuksiin (pdf)

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen logolla varustettuja tuotteita/työkaluja, tarkistuslistoja ja mallikuvauksia saa käyttää sellaisenaan. Hyvinvointialueet ja muut organisaatiot saavat muokata niitä omaan käyttöönsä ja vaihtaa niihin omat tunnisteensa.

Lähdeviitteenä mainitaan se keskuksen verkkosivu, jossa alkuperäinen tuote on julkaistu ja päivämäärä, jolloin tuote on sivulta ladattu. Lähdeviite auttaa jäljittämään siteeratun version, jos ja kun sivulla olevaa tuotetta päivitetään.