Siirry sisältöön

2024

Digipalvelujen riskien arviointi -työkalu (14.5.2024)

Omavalvontaohjelman malli (päivitetty 15.4.2024, alkup. 23.11.2022)

Laitevastuuhenkilön yleinen toimenkuva (9.4.2024)

Asiakas- ja potilasturvallisuuden perehdytysmalli (25.3.2024)

Arviointityökalu: suunniteltujen muutosten vaikutukset asiakas- ja potilasturvallisuuteen (23.2.2024)

Infektiotorjuntatoimien omavalvontalomake (7.2.2024)

Kuvaus sisäisen auditointisuunnitelman laatimiseen (1.2.2024)

Hoitoon liittyvien infektioiden torjunnan tarkistuslista ostopalveluhankintoihin (2.1.2024)

Tarkistuslista tiedonkulun varmistamiseen kotihoidon asiakkaan/potilaan siirtyessä palvelusta toiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa (2.1.2024)

2023

Kuvaus palveluyksikön raportin minimisisällöksi asiakkaisiin ja potilaisiin kohdistuvista epäkohta- ja vaaratapahtumailmoituksista (11.12.2023)

Leikkaustiimin tarkistuslista (22.9.2023)

2022

Tarkistuslista digitaalisten ja etänä annettavien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankinta- ja ulkoistamissopimuksiin (22.11.2022)

Tarkistuslista yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankkimiseksi (1.8.2022)

Kuvaus johtamisen rakenteista asiakas- ja potilasturvallisuuden ja valvonnan menettelyjen kannalta (22.6.2022)

2021

Kuvaus tunnistamisen menettelyistä (1.12.2021)