Siirry sisältöön

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen julkaisusarja

NO HARM -lehti

Heikkinen H., Kanerva M., Matsinen M., Lehtinen J.-M., Lyytikäinen O., Sarvikivi E., Kalliokoski  J. ja Karhe L. Hyvinvointialueiden infektiotorjunnan nykytilan kartoitus -Kyselyn tulokset. Infektioidentorjunta 2023; 41: 44-53. (pdf)

Haatainen K., Tamminen J., Ikonen T., Kinnunen M., Roine R. P. Tunnista vaaratapahtumien juurisyyt ja kehitä oikein. Suomen lääkärilehti 18.3.2022: 11–12/2022 vsk 77 s. 499–501

Kumpuvaara K, Jormanainen V, Vainiola T, Ikonen TS. Medical Device Incident Reports by Professional Users in Finland 2014-2021. Stud Health Technol Inform. 2022 Jun 29;295:414-417. doi: 10.3233/SHTI220753. PMID: 35773899.

Rauhala A., Fagerström L., Lindholst A. et al. 2022. Which factors are associated with COVID-19 infection incidence in care services for older people in Nordic countries? A cross-sectional survey. Scandinavian Journal of Public Health 2022; 50(6): 787–794 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14034948221085398

Rauhala A., Leskelä R.L., Virkki M., Ikonen T., 2022. Kohti potilasturvallisuuden yhtenäistä seurantaa: mittarit ja seuranta. Suom Lääkäril 2022; 77 : e32676 www.laakarilehti.fi/e32676  (Julkaistu 14.12.2022)

Vaartio-Rajalin, H., Rauhala, A., & Ikonen, T. (2022). Asiakas- ja potilasturvallisuusindikaattorit ympärivuorokautisissa ja kotiin vietävissä sekä kehitysvammahuollon palveluissa vuonna 2020 – valtakunnallinen kartoitus. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 59(3). https://doi.org/10.23990/sa.108015

Kolonen A., Sinisalo M., Huhtala H., Rauhala A. et al., 2022. The efficacy of conventional-dose cytarabine, idarubicin and thioguanine (IAT) versus intermediate-dose cytarabine and idarubicin (IdAraC-Ida) in the induction treatment of AML and the impact of residual disease: long-term results of the prospective randomized nationwide AML-2003 study by the Finnish Leukemia Group. European Journal of Haematology. 2022;109(3):195–306 DOI: 10.1111/ejh.13805

Heikkinen H., Niemi-Murola L., Welling M., Alahuhta S., Rauhala A. Lääketieteen opiskelijoiden asenteet ja käsitykset potilasturvallisuudesta muodostuvat ennen kliiniseen vaiheeseen siirtymistä. Lääkärilehti 2022 HYVÄKSYTTY

Vaartio-Rajalin H., Rauhala A., Kalliokoski J., Ikonen T. S. Patient/Client Safety Structures and Processes in Home Care: A Cross-Sectional Online Survey. Journal of Patient Safety and Quality Improvement 2022; 10(4): 131–146.
(https://psj.mums.ac.ir/article_21612.htmlhttps://psj.mums.ac.ir/article_21613_c1cf81769564c4c6839f8c779a546364.pdf )

Heikkinen H., Virkki M. Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022–2026 tavoitteena yhtenäiset infektiotorjunnan käytännöt. Infektioidentorjunta,2022;40:12–15.

Ikonen Tuija. Leikkaushaavainfektiot eivät ole välttämätön paha. Haavalehti Nro 3/2022 (vsk); 36–39

Plukka Mari, Wisur-Hokkanen Carola: Eheämpää hoitoa, Sairaanhoitaja – Sjuksköterskan 2020 vol. 93 no. 1 s. 34-38

Rauhala Auvo, Åbo Akademi, Kinnunen Marina, Vaasan sairaanhoitopiiri:
Pitäisikö lääkärienkin työmäärää mitata? Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning  2019  vol. 74  no. 45 s. 2551
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/pitaisiko-laakarienkin-tyomaaraa-mitata/
https://www.laakarilehti.fi/pdf/2019/SLL452019-2551.pdf

Rauhala Auvo, Vaasan sairaanhoitopiiri, Åbo Akademi, Kinnunen Marina, Vaasan sairaanhoitopiiri:
Potilasturvallisuudesta vastaamaan tarvitaan kansallinen toimija, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 2019 vol. 74 no. 42  s. 2386-2387
https://www.laakarilehti.fi/tyossa/potilasturvallisuudesta-vastaamaan-tarvitaan-kansallinen-toimija
https://www.laakarilehti.fi/pdf/2019/SLL422019-2386.pdf

Roine Risto P., Itä-Suomen yliopisto, Kinnunen Marina, Vaasan sairaanhoitopiiri, Aaltonen Leena-Maija:
Kielimuuri voi vaarantaa potilasturvallisuuden, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning  2019  vol. 74  no. 32  s. 1676-1677
Potilasturvallisuus https://www.laakarilehti.fi/tyossa/kielimuuri-voi-vaarantaa-potilasturvallisuuden
https://www.laakarilehti.fi/pdf/2019/SLL322019-1674.pdf

Kuusisto Marianne, Vaasan keskussairaala, Sneck Sami, Oulun yliopistollinen sairaala, Sova Päivi, Lapin keskussairaala, Härkänen Marja, Itä-Suomen yliopisto:
Lääkehoidon vaaratilanteet – mitä voimme oppia HaiPro-ilmoituksista? Sic!: lääketietoa Fimeasta  2019  vol. 9  no. 1-2 s. 21-23. Teema : riskilääkkeet, onko niitä?
https://sic.fimea.fi/arkisto/2019/1-2_2019/riskilaakkeet-onko-niita-/laakehoidon-vaaratilanteet-mita-voimme-oppia-haipro-ilmoituksista-

Nylund Susanna, Vasa centralsjukhus, Svahn Helena, Korsholms hälsovårdscentral:
Resultat av avancerad klinisik sjukskötarveksamhet på akutmottagning, Vård i fokus  2019  vol. 36  no. 3  s. 4-7, http://www.sffi.fi/wp-content/uploads/2019/10/ViF32019.pdf

Kinnunen Marina, Roine Risto P. Aaltonen Leena-Maija:
Ammattitautina kiire ja uupumus, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 2019, vol. 74 no. 6 s. 331-332, https://www.laakarilehti.fi/tyossa/kantapaan-kautta/ammattitautina-kiire-ja-uupumus/  https://www.laakarilehti.fi/pdf/2019/SLL62019-331.pdf

Arminen Susan, Kinnunen Marina, Roine Risto P., Aaltonen Leena-Maija:
Miksi on hyvä kysymys, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning  2018 vol. 73 no. 49 s. 2960-2961, https://www.laakarilehti.fi/tyossa/kantapaan-kautta/x200a-miksi-on-hyva-kysymys/, https://www.laakarilehti.fi/pdf/2018/SLL492018-2960.pdf

Olin Karolina, Pekonen Arja, Roine Risto P., Aaltonen Leena-Maija, Kinnunen Marina:
Turvallisuusriskejä kannattaa etsiä myös potilasasiakirja-analyysillä, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning, 2018 vol. 73 no. 42 s. 2433-2434,
https://www.laakarilehti.fi/tyossa/kantapaan-kautta/turvallisuusriskeja-kannattaa-etsia-myos-potilasasiakirja-analyysilla/https://www.laakarilehti.fi/pdf/2018/SLL422018-2433.pdf

Ylinampa Kalle, Plukka Mari, Roine Risto P. Aaltonen Leena-Maija Kinnunen, Marina:
64 pisteen riski ja kuinka sitä pienennetään, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning, 2018 vol. 73 no. 24-31 s. 1604-1605,
http://www.laakarilehti.fi/tyossa/kantapaan-kautta/64-pisteen-riski-ja-kuinka-sita-pienennetaan/
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2018/SLL242018-1604.pdf

Randell Tarja, Kinnunen Marina, Roine Risto P., Aaltonen Leena-Maija:
Varavoimaa ja vesikelloja, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning, 2018 vol. 73 no. 19 s. 1229-1230,
http://www.laakarilehti.fi/tyossa/kantapaan-kautta/varavoimaa-ja-vesikelloja/
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2018/SLL192018-1229.pdf

Welling Maiju, Kinnunen Marina, Aaltonen Leena-Maija, Roine Risto P.:
Parasta ennen – osaamista on päivitettävä
Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning, 2018 vol. 73 no. 14 s. 861-862
http://www.laakarilehti.fi/tyossa/kantapaan-kautta/parasta-ennen-ndash-osaamista-on-paivitettava/
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2018/SLL142018-861.pdf

Kuosmanen Anssi, Liukka Mari, Aaltonen Leena-Maija, Roine Risto P., Kinnunen Marina:
Pääsyy vai syypää – potilasturvallisuuskulttuuri ratkaisee: Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 2018 vol. 73 no. 8 s. 518-519
http://www.laakarilehti.fi/tyossa/kantapaan-kautta/paasyy-vai-syypaa-ndash-potilasturvallisuuskulttuuri-ratkaisee/
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2018/SLL82018-518.pdf

Sahlström Merja, Liukka Mari, Roine Risto, Aaltonen Leena-Maija, Kinnunen Marina:
Hyvä suunnittelu ehkäisee riskisiirtoja, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning, 2018 vol. 73 no. 1-2 s. 62-63
http://www.laakarilehti.fi/tyossa/kantapaan-kautta/hyva-suunnittelu-ehkaisee-riskisiirtoja/
http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2018/SLL12018-62.pdf

Rauhala Auvo, Vaasan sairaanhoitopiiri, Kinnunen Marina, Vaasan sairaanhoitopiiri; Kuosmanen, Anssi, Niuvanniemen sairaala, Liukka Mari, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Olin Karolina, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Sahlström Merja, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, Roine Risto P., Itä-Suomen yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Kuopion yliopistollinen sairaala:
Mitä vapaaehtoiset vaaratapahtumailmoitukset kertovat? Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 2018 vol. 73 no. 46 s. 2716-2720
Alkuperäistutkimus. Vertaisarvioitu https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/mita-vapaaehtoiset-vaaratapahtumailmoitukset-kertovat/
https://www.laakarilehti.fi/pdf/2018/SLL462018-2716.pdf

Haatainen Kaisa, Kuopion yliopistollinen sairaala/sairaanhoidon hallinto, Itä-Suomen yliopisto/hoitotieteen laitos, Flinck Riitta, Espoon sosiaali- ja terveystoimi, Olin Karolina, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri/hallintokeskus, Plukka Mari, Vaasan sairaanhoitopiiri:
Vaaratapahtumista on otettava opiksi koko maassa, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 2018 vol. 73 no. 14 s. 840-841, Kirje.
http://www.laakarilehti.fi/ajassa/nakokulmat/vaaratapahtumista-on-otettava-opiksi-koko-maassa/
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2018/SLL142018-840.pdf

Roine Risto P., Itä-Suomen yliopisto, Kinnunen Marina; Vaasan sairaanhoitopiiri, Aaltonen Leena-Maija, Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala/korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka:
Potilasturvallisuustyö vaikuttaa – ja ei vaikuta? Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 2018 vol. 73 no. 11 s. 681
http://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset-tiede/potilasturvallisuustyo-vaikuttaa-ndash-ja-ei-vaikuta-115/ http://www.laakarilehti.fi/pdf/2018/SLL112018-681.pdf

Roine Risto P., Itä-Suomen yliopisto, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kinnunen Marina, Vaasan sairaanhoitopiiri, Haavisto Ermo, Satakunnan sairaanhoitopiiri:
Potilasturvallisuudesta on liian vähän tietoa, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 2017 vol. 72 no. 3 s. 108-109
http://www.laakarilehti.fi/ajassa/nakokulmat/potilasturvallisuudesta-on-liian-vahan-tietoa/
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2017/SLL32017-108.pdf

Plukka Mari, Vaasan keskussairaala, Seppelin Saija, Vaasan keskussairaala:
Laitepassilla parannetaan potilasturvallisuutta, Spirium 2017 vol. 52 no. 3 s. 22-23
Teema : potilasturvallisuus

Schepel Lotta, Linden-Lahti, Carita, Kinnunen Marina, Roine Risto P., Aaltonen Leena-Maija:
”Vaaralliset” lääkkeet, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning  2017 vol. 72 no. 49 s. 2906-2908
http://www.laakarilehti.fi/tyossa/kantapaan-kautta/rdquo-vaaralliset-rdquo-laakkeet/
http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2017/SLL492017-2906.pdf

Saarikoski Tuula, Kinnunen Marina, Aaltonen Leena-Maija, Roine Risto P.:
Syyllistämättömyyden kulttuuri auttaa oppimaan, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 2017 vol. 72 no. 33 s. 1723-1724, Tapausselostus.
http://www.laakarilehti.fi/tyossa/kantapaan-kautta/syyllistamattomyyden-kulttuuri-auttaa-oppimaan/
http://www.fimnet.fi/cl/laakarilehti/pdf/2017/SLL332017-1723.pdf

Haatainen Kaisa, Roine Risto P., Aaltonen Leena-Maija, Kinnunen Marina:
Asiat eivät hoidu itsestään – potilasturvallisuuskierroilla havaittua, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning  2017  vol. 72  no. 1-2  s. 58-59   
http://www.laakarilehti.fi/tyossa/kantapaan-kautta/asiat-eivat-hoidu-itsestaan-ndash-potilasturvallisuuskierroilla-havaittua/
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2017/SLL12017-58.pdf

Liukka Mari, Kinnunen Marina, Kuosmanen Anssi, Peltomaa Karolina, Sahlström Merja:
Tunnista potilaasi, Sairaanhoitaja – Sjuksköterskan 2015 vol. 88 no. 3 s. 34-39   

Mustajoki Pertti, Roine Risto P., Aaltonen Leena-Maija, Kinnunen Marina (toim.):
Happea vai ilmaa? Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 2015 vol. 70 no. 39 s. 2539-2540   
http://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000043468
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2015/SLL392015-2539.pdf

Aaltonen Leena-Maija, Järvinen Asko, Kinnunen Marina, Roine Risto P., Mustajoki Pertti (toim.):
Lääkettä ennen leikkausta: antibiootti- ja muun lääkeprofylaksin ajoitus, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 2015 vol. 70 no. 24 s. 1764-1765   
http://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000043103
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2015/SLL242015-1764.pdf

Kinnunen Marina, Aaltonen Leena-Maija, Roine Risto P., Mustajoki Pertti (toim.):
Lääkekaapin virheansat, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 2015 vol. 70 no. 18 s. 1270-1271   
http://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000042871
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2015/SLL182015-1270.pdf

Holmström Anna-Riia, University of Helsinki/faculty of Pharmacy/division of Pharmacology and Pharmacotherapy/clinical Pharmacy Group, Haavisto Ermo, Kymenlaakso Social and Health Services, Kinnunen Marina, Vaasa Hospital District, Keistinen Timo, Ministry of Social Affairs and Health, Pajunen Tarja,The Organisation for Respiratory Health in Finland The Finnish Society for Patient Safety:
Actions to promote patient and medication safety, Dosis: farmaseuttinen aikakauskirja 2015 vol. 31no. 2 s. 68-75   
Suomenkielinen tiivistelmä
http://dosis.fi/dosis-2-2015/

Hautamäki Raku, Vaasan keskussairaala:
Kommunikointi ja vaaratapahtumat, Tehohoito 2014 vol. 32 no. 2 s. 116-119   

Mustajoki Pertti, Kinnunen Marina, Aaltonen Leena-Maija, Helovuo Arto (toim.):
Kerro, kysy, kuittaa: tiimityöllä potilasturvallisuutta, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning  2014  vol. 69 no. 43 s. 2811-2812   
http://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000041945
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2014/SLL432014-2811.pdf

Mustajoki Pertti, Kinnunen Marina, Aaltonen Leena-Maija (toim.):
Virheestä kertominen potilaalle, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 2014 vol. 69 no. 38 s. 2390-2391   
http://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000041746
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2014/SLL382014-2390.pdf

Mustajoki Pertti, Kinnunen Marina, Aaltonen Leena-Maija (toim.):
Potilasvahingon toinen uhri, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 2014  vol. 69  no. 25-32  s. 1894-1895   
http://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000041516
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2014/SLL252014-1894.pdf

Mustajoki Pertti, Järvinen Asko, Kinnunen Marina, Aaltonen Leena-Maija (toim.):
Lääkärien kädet, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning  2014  vol. 69  no. 24 s. 1809-1810   
http://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000041471
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2014/SLL242014-1809.pdf

Mustajoki Pertti, Kinnunen Marina, Aaltonen Leena-Maija (toim.):
Leikkaussalissa tapahtuu, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 2014 vol. 69 no. 18 s. 1335-1336   
http://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000041236
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2014/SLL182014-1335.pdf

Kupari Petra, Peltomaa Karolina, Inkinen Ritva, Kinnunen Marina, Kuosmanen Anssi, Reunama Terhi:
ISBAR-menetelmä auttaa turvallisessa tiedonvälittämisessä, Sairaanhoitaja – Sjuksköterskan 2012  vol. 85  no. 3 s. 29-31   

Kinnunen Marina:
Mikä on teidän nimenne ja syntymäaikanne? Potilaan tunnistaminen on jokaisen terveydenhuollon ammattilaisen vastuulla, Sairaanhoitaja – Sjuksköterskan 2012 vol. 85 no. 2 s. 51-53   

Helovuo Arto, Kinnunen Marina, Peltomaa Karoliina, Pennanen Pirjo:
Potilasturvallisuus: potilasturvallisuuden keskeisiä kysymyksiä havainnollisesti ja käytännönläheisesti, Helsinki: Fioca 2011 226 s. 
ISBN: 978-951-8944-41-9

Himanen Marjo-Riitta, Kinnunen Marina:
Vaaratapahtumat – osa terveydenhuoltoa, Kätilölehti – Tidskrift för barnmorskor  2010  vol. 115  no. 6  s. 6-7   

Kinnunen Marina, Peltomaa Karolina (toim.):
Hoitotyön vuosikirja 2009: potilasturvallisuus ensin, Helsinki: Sairaanhoitajaliitto 2009 194 s. 
ISBN: 978-951-8944-36-5

Kinnunen Marina:
Potilasturvallisuus alkaa asenteista ja halusta, Sairaanhoitaja – Sjuksköterskan 2008 vol. 81 no. 8s. 10-13   
 
Keistinen Timo, Kinnunen Marina, Holm Tarja:
Vaaratapahtumien raportointijärjestelmät kehittävät hoitoa turvallisemmaksi, Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 2008 vol. 63 no. 44 s. 3785-3789, English summary
http://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.cgi?docn=000031034
http://www.laakarilehti.fi/pdf/2008/SLL442008-3785.pdf

Kinnunen Marina:
Utveckling av patientsäkerheten vid Vasa centralsjukhus, Vård i fokus 2008 vol. 25 no. 2 s. 11-13   

Kangasmäki Elisa, Jutila Merja, Miettinen Ville:
Leikkaustiimin tarkistuslista lisää potilasturvallisuutta. // Sairaanhoitaja. – ISSN 0785-7527. –  83(2010) : 10, s.11-16

Inha Kalevi, Kinnunen Marina:
Suoraa puhetta potilasturvallisuudesta / Kalevi Inha, Marina Kinnunen. // Sairaanhoitaja. – ISSN 0785-7527. –  87(2014): 2, s.32-39

Kinnunen Marina:
Lääkekortti lisää potilasturvallisuutta: Vaasan sairaanhoitopiirissä sairaanhoitajat kehittivät lääkekortin, joka auttaa potilaita kirjaamaan lääketietonsa mukana kulkevaan dokumenttiin. // Sairaanhoitaja. – ISSN 0785-7527. –  83(2010) : 3, s.46-47

Kinnunen Marina:
Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa / Marina Kinnunen. Vaasa: Vaasan yliopisto, 2010 – (Acta Vasaensia. Liiketaloustiede ISSN 1235-7871; 94.) – (Acta Wasaensia, ISSN 0355-2667; no 230.) – (Acta Wasaensia. ISSN 1235-7871; 94.) – (Acta Vasaensia, ISSN 0355-2667; no 230.) – (Acta Wasaensia, ISSN 1235-7871; 94.) – Väitöskirja: Vaasa, Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, 2010. – Väitöskirja : Vaasan yliopisto, 2010.
ISBN 978-952-476-323-3

Peltonen, Hannele:
Vaasa oppii virheistä. // Tesso: sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti. – Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. – ISSN 1797-9927. –  1(2009) : 3-4, s.28-31

BMJ Open. 2018 Apr 24;8(4):e016367. doi: 10.1136/bmjopen-2017-016367.
Nursing workload, patient safety incidents and mortality: an observational study from Finland.
Fagerström L1,2, Kinnunen M3, Saarela J1.

J Adv Nurs. 2017 Apr; 73(4):871-882. doi: 10.1111/jan.13184. Epub 2016 Nov 11.
Nurse leaders as managers of ethically sustainable caring cultures.
Salmela S1, Koskinen C1, Eriksson K1.

World Hosp Health Serv. 2008; 44(2):37-9.
Increased patient safety with an Internet-based reporting system.
Keistinen T1, Kinnunen M.