Siirry sisältöön

Tälle sivulle kootut asiantuntijakirjoituksemme on suunnattu erityisesti valtakunnallisille sekä hyvinvointialueiden päättäjille ja johtajille sekä sidosrymille.

Kerromme Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen koordinaatiotehtävästä ja tuesta hyvinvointialueille sekä tavoitteista hallitusohjelmakaudelle 2023‒2027.

Terveydenhuollon turvallisuuspoikkeamien aiheuttamat kustannukset (yli 1 mrd. €/v, Valtiontalouden tarkastusviraston raportti 7/2021) jakautuvat eri hyvinvointialueille. Näiden lisäksi tulevat vielä vuosittaiset sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden pettämisen aiheuttamat lisäkulut.

Kerromme mitä hyvinvointialueiden tulisi asiakas- ja potilasturvallisuuden kannalta ottaa huomioon johtamisen rakenteissa ja -menettelytapaprosesseissa, sopimusohjauksessa ja sopimuksissa yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajien kanssa sekä omavalvonnassa, josta on säädetty ns. järjestämislaissa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021:6:40§; https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210612).

Kirjoituksissa tuodaan esiin myös sosiaali- ja terveysministeriön kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022‒2026 toimeenpanoa sekä riittävän turvallisuusosaamisen resursointitarvetta alueilla sekä alueellisia erityispiirteitä.

Valtakunnalliset kirjoitukset

Kauppalehti 22.5.2023. Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen. Mielipidekirjoitus: Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanolla vältetään haittoja ja vähennetään kustannuksia.
Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanolla vältetään haittoja ja vähennetään kustannuksia | Kauppalehti

Verkkouutiset 30.4.2023 (päivitetty 2.5.2023). Ville Mäkilä: Yli miljardi euroa vuodessa palaa terveydenhuollon haittoihin – asiantuntija toivoo valvontaa. Hanna Toiviaisen ja Tuija Ikosen haastattelu.
Yli miljardi euroa vuodessa palaa terveydenhuollon haittoihin – asiantuntija toivoo valvontaa | Verkkouutiset

Demokraatti 14.4.2023. Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen. Mielipiteet: Suomeen tarvitaan asiakas- ja potilasturvallisuuslaki.
Suomeen tarvitaan asiakas- ja potilasturvallisuuslaki | Demokraatti.fi

Uusi Suomi 6.4.2023. Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen. Puheenvuoro: Tulevalla hallitusohjelmalla voidaan parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta.
Tulevalla hallitusohjelmalla voidaan parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta | Uusi Suomi Puheenvuoro

Helsingin Sanomat 3.4.2023. Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen. Mielipide: Suomeen tarvitaan yksi asiakas- ja potilasturvallisuuslaki.
Suomeen tarvitaan yksi asiakas- ja potilasturvallisuuslaki – Mielipide | HS.fi

Mediuutiset 30.3.2023. Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen. Mielipidekirjoitus: Tulevalla hallitusohjelmalla voidaan parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta.
Tulevalla hallitusohjelmalla voidaan parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta | Mediuutiset

Suomen Kuvalehti 30.3.2023. Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen. Puheenvuoro: Asiakas- ja potilasturvallisuuden parantamiseksi on monia keinoja. https://suomenkuvalehti.fi/mielipide/puheenvuoro-suomessa-kuluu-vuosittain-yli-miljardi-euroa-terveydenhuollon-haittojen-korjaamiseen/

Talouselämä 25.3.2023. Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen. Mielipidekirjoitus / Suomessa kuluu miljardi euroa vuodessa terveydenhuollon haittojen korjaamiseen – Puolet haitoista olisi mahdollista välttää.
https://www.talouselama.fi/uutiset/suomessa-kuluu-miljardi-euroa-vuodessa-terveydenhuollon-haittojen-korjaamiseen-puolet-haitoista-olisi-mahdollista-valttaa/f32ca8c5-bdd1-4c69-8d74-9391d68229e5

Hufvudstadsbladet 9.3.2023. Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen. Insändare: Finland behöver en klient- och patientsäkerhetslag. https://www.hbl.fi/artikel/f1660cb7-24b3-4917-92ff-f196ef08dda7 

Kansan Uutiset 8.3.2023. Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen. Mielipide: Suomeenkin tarvitaan asiakas- ja potilasturvallisuuslaki. https://www.ku.fi/artikkeli/4843415-mielipide-suomeenkin-tarvitaan-asiakas-ja-potilasturvallisuuslaki 

Suomenmaa 7.3.2023. Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen: Asiakas- ja potilasturvallisuuslaki Suomeenkin. https://www.suomenmaa.fi/mielipide/asiakas-ja-potilasturvallisuuslaki-suomeenkin/ 

KD-lehti 7.3.2023. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen: Sote-huollon haitta- ja vaaratapahtumien ilmoitusmenettelyt kaipaavat uudistusta. https://www.kdlehti.fi/2023/03/07/asiakas-ja-potilasturvallisuuskeskuksen-hanna-toiviainen-ja-tuija-ikonen-sote-huollon-haitta-ja-vaaratapahtumien-ilmoitusmenettelyt-kaipaavat-uudistusta/ 

Lääkärilehti No 33-34: Hanna Toiviainen, Tuija Ikonen, näkökulmakirjoitus Suomesta potilasturvallisuuden mallimaa, 19.8.2022, s. 1326-1327. https://www.laakarilehti.fi/mielipide/suomesta-potilasturvallisuuden-mallimaa/  

Kauppalehti: Hanna Toiviainen ja Kaisa Halinen, mielipidekirjoitus Hyvinvointialueet ovat paljon vartijoina asiakas- ja potilasturvallisuustyössä 25.4.2022.   https://www.kauppalehti.fi/uutiset/hyvinvointialueet-ovat-paljon-vartijoina-asiakas-ja-potilasturvallisuustyossa/6a109579-bd93-4ee5-884c-56307b6777f4  

Helsingin Sanomat: Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen, mielipidekirjoitus Haluamme tehdä Suomesta potilasturvallisuuden mallimaan 19.4.2022, s. B6. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000008728862.html 

Alueelliset kirjoitukset

Aamuposti (Hyvinkää ja Riihimäki): Hanna Toiviainen, Minna-Maarit Immonen, Maria Virkki, mielipidekirjoitus Hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana 9.11.2022.  https://www.aamuposti.fi/paakirjoitus-mielipide/5490674  

Etelä-Saimaa: Hanna Toiviainen ja Maria Virkki, mielipidekirjoitus Terveydenhuollon virheistä ja haitoista yli puolet olisi vältettävissä ennakoimalla ja suojautumalla riskeiltä 25.4.2022.  
https://www.esaimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/4564027  

Etelä-Suomen Sanomat: Hanna Toiviainen ja Maria Virkki, mielipidekirjoitus Potilasturvallisuus esittelyyn ja käsittelyyn. Päijät-Häme: Turvallisuuspoikkeamisen korjaamiseen kuluu 37,5 miljoonaa. 5.4.2022, s. B6. https://www.ess.fi/paakirjoitus-mielipide/4538796  

Helsingin Uutiset: Hanna Toiviainen, Maria Virkki, mielipidekirjoitus Virheistä seuraa iso lasku terveydenhoidossa, 1.1.2023. https://www.helsinginuutiset.fi/paakirjoitus-mielipide/5626562  

Hämeen Sanomat: Hanna Toiviainen, Anne Kallava, Niina Göransson, mielipidekirjoitus Nyt päätetään tulevasta asiakas- ja potilasturvallisuudesta, 3.12.2022, s. 24.  

Ilkka-Pohjalainen: Hanna Toiviainen, Anne Kiviluoma, mielipidekirjoitus Etelä-Pohjanmaa asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana, 16.11.2022, s. 20. https://ilkkapohjalainen.fi/yleisolta/etel%C3%A4-pohjanmaa-asiakas-ja-potilasturvallisuuden-vartijana 

Ilkka-Pohjalainen: Hanna Toiviainen, Tuija Ikonen, mielipidekirjoitus Pohjanmaa on edelläkävijä 30.12.2022. Pohjanmaa on edelläkävijä | Ilkka-Pohjalainen (ilkkapohjalainen.fi)  

Itä-Savo: Hanna Toiviainen, Päivi Eskelinen, mielipidekirjoitus Vastuu potilasturvallisuudesta on hyvinvointialueen tärkeä tehtävä, 20.8. 2022.  https://www.ita-savo.fi/paakirjoitus-mielipide/4796444  

Kainuun Sanomat: Hanna Toiviainen, Sami Sneck, mielipidekirjoitus Kainuun hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana, 13.9. 2022. https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/lukijan-mielipide-kainuun-hyvinvointialue-asiakas-ja-potilasturvallisuuden-vartijana-239960925/  

Kaleva: Hanna Toiviainen ja Sami Sneck, mielipidekirjoitus Hoitovirheistä iso lasku. Hyvinvointialueen päättäjät asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijoina 30.4.2022, s. 48.  
https://www.kaleva.fi/hoitovirheista-iso-lasku-hyvinvointialueen-paattaj/4571559 

Karjalainen: Hanna Toiviainen, Petri Kivinen, Heli Heikkinen, mielipidekirjoitus Tavoitteena tehdä Suomesta sairaalaturvallisuuden mallimaa 9.6.2022, s. 14 Oikaisu: Hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana (13.6)  https://www.karjalainen.fi/mielipide/oikaisu-mielipidekirjoitus-asiakas-ja-potilasturvallisuudesta-oli-toimituksen-otsikoima  

Keskipohjanmaa: Hanna Toiviainen, Sami Sneck, Sari Timonen, mielipidekirjoitus Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana 11.6.2022, s. B7. https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/639886  

Keskisuomalainen: Hanna Toiviainen ja Päivi Eskelinen, mielipidekirjoitus Päättäjät asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijoina 28.4.2022, s. 45. https://www.ksml.fi/paakirjoitus-mielipide/4566719 

Keski-Uusimaa: Hanna Toiviainen, Maria Virkki, mielipidekirjoitus Hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana, 12.11.2022. https://www.keski-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/5496741  

Kouvolan Sanomat: Hanna Toiviainen, Maria Virkki, Camilla Seppälä, Tiina Vierula, mielipidekirjoitus Kymenlaakson hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana 2.6.2022, s. 4. https://www.kouvolansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4642616 

Kymen Sanomat: Hanna Toiviainen, Maria Virkki, Camilla Seppälä, Tiina Vierula, mielipidekirjoitus Kymenlaakson hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana 6.6.2022, s. 4. https://www.kymensanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4650305  

Lapin Kansa: Hanna Toiviainen, Sami Sneck, mielipidekirjoitus Hoitovirheistä iso lasku – Hyvinvointialueen päättäjät asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijoina. 30.6.2022, s.27. https://www.lapinkansa.fi/hoitovirheista-iso-lasku-hyvinvointialueen-paattaj/4571559 

Loviisan Sanomat: Hanna Toiviainen, Maria Virkki, mielipidekirjoitus Itä-Uudenmaan hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana, 15.12.2022. https://www.loviisansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/5594899 

Länsi-Savo: Hanna Toiviainen, Päivi Eskelinen, mielipidekirjoitus Potilasturvallisuus huomioitava, 16.8. 2022. https://www.lansi-savo.fi/paakirjoitus-mielipide/4789483  

Länsi-Uusimaa: Hanna Toiviainen, Riitta Flinck, Maria Virkki, mielipidekirjoitus Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana, 4.11.2022.  https://www.lansi-uusimaa.fi/paakirjoitus-mielipide/5479790  

Satakunnan Kansa: Hanna Toiviainen, Petteri Lankinen, mielipidekirjoitus Satakunnan hyvinvointialueen päättäjät ovat asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijoina, 5.10.2022.  
https://www.satakunnankansa.fi/lukijalta/art-2000009112835.html  

Savon Sanomat: Hanna Toiviainen ja Päivi Eskelinen, mielipidekirjoitus Yli miljardin euron vuosikulut virheistä – aluevaltuutetut voivat kääntää suunnan toiseksi 22.4.2022, s. 22, S2 liite Lukijan Sanomat   
https://www.savonsanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/4560245 (Jopa 13 prosenttia terveydenhuollon laskuista on hoitovirheiden ja -haittojen korjaamista – Pohjois-Savossa summa on 45 miljoonaa euroa)  

Sipoon Sanomat: Hanna Toiviainen, Maria Virkki, mielipidekirjoitus Itä-Uudenmaan hyvinvointialue asiakas- ja potilasturvallisuuden vartijana, 25.12.2022.  https://www.sipoonsanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/5610902  

Turun Sanomat: Hanna Toiviainen, Petteri Lankinen, Mikko Pietilä, Arja Pekonen, mielipidekirjoitus Asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistaminen on osa hyvinvointialueen järjestämisvastuuta, 29.11.2022. https://www.ts.fi/lukijoilta/5835446 

Vantaan Sanomat: Hanna Toiviainen, Maria Virkki, mielipidekirjoitus Terveydenhuollon virheiden korjaaminen maksaa kymmeniä miljoonia – riskeiltä suojautumalla voitaisiin välttää osa haitoista, 30.11.2022. https://www.vantaansanomat.fi/paakirjoitus-mielipide/5559727 

Vasabladet: Hanna Toiviainen ja Tuija Ikonen, mielipidekirjoitus Beslutsfattarna bär ansvar för patient- och klientsäkerheten 5.5.2022. https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/583419