Siirry sisältöön

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian kärjet

Tavoite 1.1 Lisäämme osallisuutta turvallisuuden parantamiseksi
Tavoite 1.2 Edistämme asiakas- ja potilasturvallisuustyötä samaa tahtia
Tavoite 1.3 Asiakkaiden, potilaiden ja läheisten kokemukset ohjaavat palveluidemme kehittämistä

Tavoite 2.1 Varmistamme turvallisuusosaamisen ja sen lisääntymisen läpi työuran
Tavoite 2.2 Luomme turvallisuutta tukemalla työhyvinvointia
Tavoite 2.3 Parannamme turvallisuutta aktiivisella johtamisella

Tavoite 3.1 Avoin ja saatavilla oleva tieto ohjaa toimintaamme ja lisää turvallisuutta
Tavoite 3.2 Varmistamme kaikille turvalliset etä- ja digipalvelut
Tavoite 3.3 Turvallisuuskulttuuri on toimintamme perusta

Tavoite 4.1 Lisäämme lääkehoidon turvallisuutta yhteisillä toimintatavoilla
Tavoite 4.2 Huolehdimme laitteiden ja tietojärjestelmien käytön turvallisuudesta
Tavoite 4.3 Yhtenäistämme hyvät infektiotorjunnan käytännöt

Läpileikkaavana teemana on: Vahvistamme ja luomme edellytykset kansalliselle ja alueelliselle turvallisuustyölle.

Strategian rakennekortti (pdf) suomeksi, ruotsiksi, englanniksi
Strategian rakennekortti A4-kokoisena (pdf) suomeksi, ruotsiksi, englanniksi

Voit tilata kortteja maksuttomasti sähköpostilla osoitteesta noharm(a)ovph.fi.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelma

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tehtävänä on koordinoida ja tukea asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa hyvinvointialueilla sekä sovittaa kansallisesti yhteen asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä ja suunnittelua.

Keskus tukee strategian toimeenpanoa huhtikuussa 2023 julkaisemallaan toimenpideohjelmalla Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelma palvelunjärjestäjille ja -tuottajille 2022-2026. Ohjelma konkretisoi toimeenpanoa käytännön tehtäviksi hyvinvointialuetasolle, palveluyksikkötasolle sekä sidosryhmätasolle. Toimenpideohjelma sisältää myös tehtävien toteutumisen arvioinnin aikatauluineen. Lisäksi keskus on julkaissut itsearviointityökalun hyvinvointialueiden käyttöön.

Strategiaryhmät

Strategiaryhmien jäsenet ovat valmistelleet strategian toimeenpanosuunnitelman mukaiset konkreettiset tehtävät. Ryhmän jäsenet toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmissä, koulutusorganisaatioissa, järjestöissä sekä yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Jokaiseen ryhmään kuuluu puheenjohtaja, projektipäällikkö, kaksi jäsentä ja keskuksesta fasilitaattori.