Siirry sisältöön

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026

Lue asiakas- ja potilasturvallisuudesta STM:n verkkosivulla!

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelma palvelunjärjestäjille ja -tuottajille 2022-2026

Strategiset kärjet

Strategisia kärkiä on neljä, joista kukin sisältää kolme tavoitetta.

Strategian rakennekortti (pdf) suomeksi, ruotsiksi, englanniksi
Strategian rakennekortti A4-kokoisena (pdf) suomeksi, ruotsiksi, englanniksi

Voit tilata kortteja maksuttomasti sähköpostilla osoitteesta noharm(a)ovph.fi.

Tavoite 1.1 Lisäämme osallisuutta turvallisuuden parantamiseksi
Tavoite 1.2 Edistämme asiakas- ja potilasturvallisuustyötä samaa tahtia
Tavoite 1.3 Asiakkaiden, potilaiden ja läheisten kokemukset ohjaavat palveluidemme kehittämistä

Tavoite 2.1 Varmistamme turvallisuusosaamisen ja sen lisääntymisen läpi työuran
Tavoite 2.2 Luomme turvallisuutta tukemalla työhyvinvointia
Tavoite 2.3 Parannamme turvallisuutta aktiivisella johtamisella

Tavoite 3.1 Avoin ja saatavilla oleva tieto ohjaa toimintaamme ja lisää turvallisuutta
Tavoite 3.2 Varmistamme kaikille turvalliset etä- ja digipalvelut
Tavoite 3.3 Turvallisuuskulttuuri on toimintamme perusta

Tavoite 4.1 Lisäämme lääkehoidon turvallisuutta yhteisillä toimintatavoilla
Tavoite 4.2 Huolehdimme laitteiden ja tietojärjestelmien käytön turvallisuudesta
Tavoite 4.3 Yhtenäistämme hyvät infektiotorjunnan käytännöt

Läpileikkaavana teemana on: Vahvistamme ja luomme edellytykset kansalliselle ja alueelliselle turvallisuustyölle.

Suunnitteluryhmistä strategiaryhmiksi

Strategian jokaiselle tavoitteelle nimettiin suunnitteluryhmä valmistelemaan toimeenpanoa. Toimenpideohjelman valmistuessa ryhmän nimeksi muutettiin strategiaryhmä. Siihen kuuluu puheenjohtaja, projektipäällikkö, kaksi jäsentä ja fasilitaattori.

Ryhmien jäsenet toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmissä, koulutusorganisaatioissa, järjestöissä sekä yksityisellä tai kolmannella sektorilla.

Strategisten kärkien etenemistä luotsaavat ns. kärkikoordinaattorit, jotka fasilitaattoreiden tavoin ovat Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen työntekijöitä.

Viestimme strategian toimeenpanon etenemisestä näillä verkkosivulla.

Hyvinvointialueita koskevat strategiset tavoitteet

Hyvinvointialueisiin luetaan kuuluvaksi myös HUS ja Helsingin kaupunki.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman 2022–2026 valmistelusta vastasi sosiaali- ja terveysministeriön asettama ohjausryhmä ja sen nimeämä työryhmä. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus tuki valmistelutyötä.

Strategian valmistelutyöhön osallistui laajasti edustajia sosiaali- ja terveydenhuollosta ja keskeisistä sidosryhmistä. Strategian luonnoksesta annettiin Lausuntopalvelu.fi -sivustolla noin 70 lausuntoa.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja sen toimeenpanosuunnitelma 2022–2026 julkistettiin STM:n webinaarissa 24.2.2022.

Katso tallenne täällä!

Julkistamistilaisuuden jälkeen pidettiin paneelikeskustelu otsikolla ”Potilasturvallisuusstrategiasta asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaksi ‒ jotain vanhaa, jotain uutta ja jotain lainattua”

Paneelikeskustelun järjesti Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus yhdessä Potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistyksen kanssa.

Voit pyytää linkin paneelin tallenteeseen sähköpostilla osoitteesta noharm(a)ovph.fi

Tilannekuva uuden strategian taustaksi muodostettiin yhteistyössä STM:n kanssa järjestetyissä työpajoissa, joihin kertyi yhteensä 974 osallistumiskertaa.

26.5.2021 I Lääkitysturvallisuus (pdf)

26.5.2021 II Laiteturvallisuus (pdf)

2.6.2021 III Digitaalisuus ja etäpalvelut (pdf)

2.6.2021 IV Potilaiden ja asiakkaiden osallisuus (pdf)

9.6.2021 V Asiakasturvallisuus sote-palveluissa (pdf)

9.6.2021 VI Valvonta ja hyvinvointialue (pdf)

18.8.2021 VII Tutkimus, koulutus ja kehittäminen (pdf)

26.8.2021 VIII Strategian toimeenpanon johtaminen (pdf)

Kansallisen potilas- ja asiakasturvallisuusstrategian 2017‒2021 toimeenpanon toteutumisesta ja uuden strategiakauden kehittämiskohteista tehtiin eri sidosryhmille laaja valtakunnallinen kysely keväällä 2021. Vastausten yhteenveto (pdf) on tämän linkin takana.

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Hanna Toiviainen ja erityisasiantuntija Tarja Pajunen