Siirry sisältöön

Toimenpideohjelma on laadittu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunjärjestäjien ja -tuottajien käyttöön. Se täydentää kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022‒2026 toimeenpanosuunnitelmaa.

Ohjelmasta löytyvät askelmerkit strategian tavoitteiden saavuttamiseen. Se sisältää käytännön tehtävät vaiheistettuna strategiakaudelle sekä kuvaukset tehtäviä tukevista työkaluista. Toimenpideohjelma yhtenäistää menettelyjä, mittaamista, seurantaa ja arviointia hyvinvointialueiden kesken.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelma palvelunjärjestäjille ja –tuottajille 2022-2026 (pdf)

Toimenpideohjelman tukimateriaali löytyy täältä.

Toimenpiteet on jaoteltu hyvinvointialuetasolle, palveluyksikkötasolle sekä sidosryhmätasolle strategisten kärkien tavoitteiden mukaan:

Strateginen kärki 1: Yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa

 • Tavoite 1.1 Lisäämme osallisuutta turvallisuuden parantamiseksi
 • Tavoite 1.2 Edistämme asiakas- ja potilasturvallisuustyötä samaa tahtia
 • Tavoite 1.3 Asiakkaiden, potilaiden ja läheisten kokemukset ohjaavat palveluidemme kehittämistä   

Strateginen kärki 2: Hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset

 • Tavoite 2.1 Varmistamme turvallisuusosaamisen ja sen lisääntymisen läpi työuran
 • Tavoite 2.2 Luomme turvallisuutta tukemalla työhyvinvointia
 • Tavoite 2.3 Parannamme turvallisuutta aktiivisella johtamisella

Strateginen kärki 3: Turvallisuus ensin kaikissa organisaatioissa

 • Tavoite 3.1 Avoin ja saatavilla oleva tieto ohjaa toimintaamme ja lisää turvallisuutta
 • Tavoite 3.2 Varmistamme kaikille turvalliset etä- ja digipalvelut
 • Tavoite 3.3 Turvallisuuskulttuuri on toimintamme perusta

Strateginen kärki 4: Parannamme olemassa olevaa

 • Tavoite 4.1 Lisäämme lääkehoidon turvallisuutta yhteisillä toimintatavoilla
 • Tavoite 4.2 Huolehdimme laitteiden ja tietojärjestelmien käytön turvallisuudesta
 • Tavoite 4.3 Yhtenäistämme hyvät infektiotorjunnan käytännö

Strateginen kärki 5: Vahvistamme ja luomme edellytykset kansalliselle ja alueelliselle turvallisuustyölle