Siirry sisältöön

Hankkeessa oli tavoitteena kehittää ja pilotoida potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltainen seurannan malli sekä ehdotus potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaamisen ja arvioinnin minimistandardeista Suomeen. Tulokset antavat mahdollisuuden arvioida potilas- ja asiakasturvallisuuden tasoa Suomessa.

Hankekonsortioon kuuluivat Vaasan sairaanhoitopiirin ohella Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä Nordic Healthcare Group. Hankkeen loppuraportti julkistettiin 26.11. 2021.

Loppuraportti löytyy Tietokayttoon.fi-sivustolta.

Hankkeen potilas- ja asiakasturvallisuuden mittaristo

Suppea mittaristo on kuvattu loppuraportissa. Voit pyytää hankkeen laajan (yli 200 mittaria) potilas- ja asiakasmittariston käyttöösi osoitteesta noharm(at)ovph.fi .

Loppuraportin julkistamistilaisuus 26.11.2021

Pyydä tallenne/esitykset: noharm(a)ovph.fi 

Puheenjohtaja: Tuija Ikonen, johtaja, potilasturvallisuuden professori (Turun yliopisto), Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus

9:30‒10:00 Tervetuloa! Virtuaalikahvit (sisältää myös äänen ja näytön jakamisen testausta)

10:00‒10:10 Avaussanat
Kaisa Halinen, lääkintöneuvos, STM

10:10‒10:40 Modernizing safety takes resilience and reliability
Göran Henriks, Chief Executive of Learning and Innovation at Qulturum, Region Jönköpings county, Sweden

10:40‒10:50 Miksi, Miten, Mitä – Hankkeen taustasta ja tavoitteista
Maria Virkki, hankejohtaja, VSHP

10:50‒11:30 Debatti: Potilas- ja asiakasturvallisuus muiden turvallisuuskriittisten toimialojen ja kirjallisuuden valossa
Puheenjohtaja: Tuija Ikonen, johtaja, potilasturvallisuuden professori (Turun yliopisto), Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
Keskustelijat: Kaisa Haatainen, potilasturvallisuuspäällikkö, KYS ja  Maiju Welling, potilasturvallisuuslääkäri, Potilasvakuutuskeskus

11:30‒12:00 Valtakunnallisen palvelujärjestelmän potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva kesällä 2020
Auvo Rauhala, tutkimusylilääkäri, työelämäprofessori (Åbo Akademi) Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus

12:00‒12:30 Lounastauko

12:30‒13:30 Mittarit johtamisen tueksi: miten valita oikeat mittarit?
Pirjo Mustonen: kehittämisjohtaja, VSSHP

13:30‒14:00 Potilas- ja asiakasturvallisuuden kustannusvaikuttavuus
Antti Malmivaara, LKT, professori, THL

14:00‒14:20 Raportin johtopäätökset ja suositukset
Maria Virkki, hankejohtaja, VSHP

14:20‒15:00 Paneeli: Suomestako tiedon tallentamisen sijaan tiedon hyödyntämisen mallimaa?
Puheenjohtaja: Matti Bergendahl, sairaanhoitopiirin johtaja, VSSHP
Panelistit: Kaisa Halinen, lääkintöneuvos, STM; Markku Tervahauta, pääjohtaja, THL; Paulus Torkki, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto; Riikka-Leena Leskelä, tutkimusjohtaja, NHG; Vesa Jormanainen, johtava asiantuntija, THL

15:00 Tilaisuuden päätös