Siirry sisältöön

Meillä on tarjolla määräaikaisia ja projektiluonteisia tehtäviä.
Kysy lisää: palvelupäällikkö Jaana Kalliokoski, jaana.kalliokoski(a)ovph.fi.

Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@ovph.fi

Sini Eloranta
Erityisasiantuntija (ma.)
Sairaanhoitaja, TtT, hoitotieteen ja gerontologisen hoitotieteen dosentti

Toimin keskuksen kouluttamisen ja osaamisen kehittämislinjassa sekä yliopettajana Turun ammattikorkeakoulussa.

Tanja Eriksson
(poissa 31.7.2024 saakka)
Koulutusylilääkäri
LL, yleislääketieteen erikoislääkäri  
p. 040 611 7571 

Tuon keskukseen perusterveydenhuollon näkökulmaa. Tehtäviini kuuluu lääkäreiden perus- ja jatkokoulutuksen kehittäminen. 

Toimin koulutusylilääkärinä myös Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikössä, jossa päätehtävämme on kehittää terveyskeskuksen lääkäreiden ammatillista jatkokoulutusta kohti osaamisperusteista erikoislääkärikoulutusta.

Minna Halinen
Koulutusylilääkäri (ma.)
Yleislääketieteen erikoislääkäri ja erikoislääkärikouluttaja

Toimin yleislääketieteen ja akuuttilääketieteen erikoisaloilla yhteispäivystyksessä sekä potilasturvallisuuden asiantuntijana ja kouluttajana Potilasvakuutuskeskuksessa ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksessa. Teen tutkimusta päivystysten potilasturvallisuudesta.

Tuija Ikonen
Johtaja, potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto
LT, terveydenhuollon erikoislääkäri, thorax- ja verisuonikirurgian erikoislääkäri
p. 040 579 5482

Vastaan keskuksen toiminnasta ja taloudesta sekä toimin henkilöstöhallinnollisena esimiehenä. Lisäksi tehtäviini kuuluu koulutuksen ja tutkimuksen edistäminen sekä kansainvälisiä asioita. Toimin myös Potilasvakuutuskeskuksen asiantuntijalääkärinä. 

Tuija Ikosen professoriluento 

Merja Jutila
Suunnittelija (ma.)
Sairaanhoitaja YAMK, väitöskirjatutkija
p. 040 182 8750

Vastaan keskuksessa laiteturvallisuuden kehittämisestä. Työskentelen lisäksi Vaasan keskussairaalan leikkaus- ja anestesiaosastolla instrumentoivana sairaanhoitajana, joten leikkaushoidon turvallisuus on erityisen lähellä sydäntäni. 

Jaana Kalliokoski
Palvelupäällikkö
TtM, erikoissairaanhoitaja, väitöskirjatutkija
p. 040 542 4803

Toimin yhteyshenkilönä potilas- ja asiakasturvallisuusasioissa vastaten mm. No Harm Bothnia -seminaarien järjestämisestä. Toimin myös fasilitaattorina kotiin annettavien palveluiden kehittämisessä. Kansallisesti tehtäviini kuuluu mm. hyvinvointialueille suunnatun asiakas- ja potilasturvallisuussuunnitelman valmistelu.

Ulla Kalliokoski
Viestintäsuunnittelija
KTM
p. 040 624 1295

Kehitän ja toteutan keskuksen viestintää. Tehtäviini kuuluu mm. keskuksen uutiskirjeen ja NO HARM -lehden toimittaminen ja julkaisu. Kirjoitan myös mediatiedotteita, kerron ajankohtaisista asioista keskuksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa sekä olen mukana tapahtumien järjestämisessä.

Sanna Kaski
Erikoissuunnittelija (ma.)
FM (suomen kieli), sairaanhoitaja
p. 040 545 4629

Olen terveydenhuollon viestinnän sekä suomen kielen ja selkokielen asiantuntija. Osallistun muun muassa tekstien selkeyden ja saavutettavuuden edistämiseen. Vastaan myös työkaluprosessien ja No Harm -webinaarien koordinoinnista.

Liisa Keikkonen
Suunnittelija (ma.)
TtM, sairaanhoitaja AMK
p. 040 549 7569

Tehtäväni on suunnitella ja kehittää yhdessä työryhmän kanssa asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian itsearviointityökalua. Minulla on takana pitkä työura sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa ja sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta on yksi kiinnostuksen kohteeni.

Saara Ketola
Koulutusylilääkäri (ma.)
LT, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, tekonivelkirurgian asiantuntijalääkäri

Työskentelen erityisesti hyvinvointialueyhteistyössä sekä strategiaryhmässä 2.1 (Varmistamme turvallisuusosaamisen ja sen lisääntymisen läpi työuran). Työn pääpaino on yhteistyössä lääketieteellisten tiedekuntien kanssa.

Satu Koskela
Johtava asiantuntija (ma.)
VTM, EMBA, laillistettu sosiaalityöntekijä
p. 040 513 9429

Tehtäväni on edistää asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen yhteistyötä hyvinvointialueiden kanssa. Toimivalla yhteistyömallilla ja tuella huolehdimme asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen ja suunnittelun kansallisen koordinaation toteutumisesta uudessa rakenteessa.

Luon myös edellytyksiä hyvinvointialueiden keskinäiselle vuoropuhelulle asiakas- ja potilasturvallisuuden ja omavalvonnan menettelyistä. Välitän tietoa kehittämishankkeiden tuloksista ja tunnistan uusia kehittämistarpeita.

Taustani on kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja valtion alue- ja keskushallinnon kokonaisvastuullisista johtamistehtävistä.

Marianne Kuusisto
(poissa 30.4.2024 saakka)
Lääkitysturvallisuuskoordinaattori
Farmaseutti, FM, väitöskirjatutkija
p. 040 579 9520

Kehitän lääkitysturvallisuutta ja edistän lääkkeiden turvallista käyttöä kansallisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa mm. lisäämällä tietoisuutta lääkitysturvallisuusasioista ja vahvistamalla lääkitysturvallisuuskulttuuria.

Minna Laukkavirta
Koulutusylilääkäri (ma.)
LT, verisuonikirurgian erikoislääkäri
p. 040 199 6113.

Osallistun potilasturvallisuuskoulutuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Tehtäviini kuuluu lisäksi koulutuksen kehittäminen. Toimin myös verisuonikirurgina Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa. Kirurginen potilasturvallisuus on erityisen lähellä sydäntäni.

Auvo Rauhala
Tutkimusylilääkäri (ma.)
FT, LT, sisätautien erikoislääkäri, terveydenhuollon tietojohtamisen dosentti
p. 050 567 9623

Edistän ja teen potilas- ja asiakasturvallisuuden tieteellistä tutkimusta. Olen yksi tasomittauslinjan vetäjistä ja osallistun kehittämishankkeisiin.

Toimin myös puheenjohtajana Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY:ssä ja Lääkäriliiton Terveydenhuollon laadun ja potilasturvallisuuden erityispätevyystoimikunnassa sekä työelämäprofessorina Åbo Akademissa.

Merja Sahlström
Erikoissuunnittelija (ma.)
TtT, sairaanhoitaja, ammatillisten aineiden opettaja
p. 040 193 6920

Tehtäväni on edistää asiakas- ja potilasturvallisuuden seurantaa ja arviointia sekä mittareiden ja indikaattoreiden kehittämistä yhteistyössä eri viranomaisten, verkostojen ja toimijoiden kanssa. Toimin fasilitaattorina määrällisten mittareiden konsensusryhmässä sekä strategiaryhmässä 3.1.

Olen mukana myös Prima Botnia -hankkeessa, jossa koostetaan ja rakenteistetaan haavoittuvien asiakkaiden ja potilaiden tilannetta kuvaavia mittareita ja indikaattoreita turvallisuuden näkökulmasta.

Eija Savelius-Koski
Sosiaalihuollon erityisasiantuntija
YTM, laillistettu sosiaalityöntekijä
Erikoissosiaalityöntekijä, hyvinvointipalvelut
p. 040 611 6979

Tehtäväni on edistää asiakas- ja potilasturvallisuustyössä sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden kehittämistä yhteistyössä eri asiantuntijoiden ja yhteistyöverkostojen kanssa.

Minulla on pitkä työkokemus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis- ja projektitehtävistä sosiaalialan osaamiskeskuksessa, kunnallisissa työikäisten sosiaalipalveluissa sekä terveydenhuollon sosiaalityössä.

Marjo Tienari
Suunnittelija (ma.)
Sairaanhoitaja YAMK, ammatillinen opettaja

Työskentelen keskuksella pääasiallisesti kouluttamisen ja osaamisen kehittämisen ja keskuksen oppimisympäristön parissa. Työskentelen myös hoitotyön opettajana Tampereen ammattikorkeakoulussa.

Hanna Toiviainen
Ohjelmapäällikkö (ma.)
FT (kansanterveys), YTM
p. 040 4855 493

Vastaan kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 2022-2026 toimeenpanotehtävien suunnittelusta ja läpiviemisestä, valtakunnallisessa yhteistyössä tehtävän kehittämistyön suunnittelusta ja koordinoinnista, tulosten seurannasta ja arvioinnista sekä tapahtumien järjestämisestä ja strategisesta sidosryhmäyhteistyöstä. Osallistun myös strategiaviestinnän suunnitteluun. Lisäksi toimin esittelijänä ja asiantuntijana strategian toimeenpanoa ohjaavissa toimielimissä.