Siirry sisältöön

Kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Pohjanmaan hyvinvointialue jatkaa jo 2000-luvulla alkanutta työtä potilasturvallisuuden hyväksi.

Vuonna 2019 perustettiin Vaasan sairaanhoitopiirin valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti potilasturvallisuuden osaamiskeskus, jonka nimeksi tuli Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus. 

Toukokuussa 2020 Vaasan sairaanhoitopiirille myönnettiin kolmivuotinen valtionavustus keskuksen toiminnan käynnistämiseen.

Tammikuussa 2021 valtioneuvosto vahvisti erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksessa Vaasan sairaanhoitopiirille (nykyään Pohjanmaan hyvinvointialue) asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen ja suunnittelun kansallisen yhteensovittamisen tehtävät (https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210008).

Joulukuussa 2021 nimeksi muutettiin Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Uusi asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 24.2.2022 uusimman asiakas- ja potilasturvallisuustrategian ja sen toimeenpanosuunnitelman 2022-2026.

Visiona on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 – vältämme vältettävissä olevan haitan.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia ja toimeenpanosuunnitelma 2022-2026

Lue lisää strategian toimeenpanosta ja toimenpideohjelmasta täältä!

Ota yhteyttä

noharm(a)ovph.fi

Keskuksen asiantuntijat