Siirry sisältöön

Kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Vuonna 2019 perustettiin Vaasan sairaanhoitopiirin valtuuston asettaman tavoitteen mukaisesti potilasturvallisuuden osaamiskeskus, jonka nimeksi tuli Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, nykyään Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. Sosiaali- ja terveysministeriö on rahoittanut toimintaa vuodesta 2020.

Valtioneuvoston asetuksessa (https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210008) vahvistettiin Vaasan sairaanhoitopiirille (nykyään Pohjanmaan hyvinvointialue) asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen ja suunnittelun kansallisen yhteensovittamisen tehtävät.

Arvomme ovat

  • Avoimuus
  • Kunnioitus
  • Luottamus

Tuemme asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi 24.2.2022 Asiakas- ja potilasturvallisuustrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022-2026.

Visiona on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 – vältämme vältettävissä olevan haitan.

Lue lisää strategian toimeenpanosta ja toimenpideohjelmasta täältä!

Ota yhteyttä

noharm(a)ovph.fi

Keskuksen asiantuntijat