Siirry sisältöön

Koordinoimme ja kehitämme asiakas- ja potilasturvallisuutta Suomessa

Koordinoimme asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua, seurantaa ja arviointia.

Tuotamme toimintamalleja, uusia työkaluja ja suosituksia hyvinvointialueille, ammattilaisille, asiakkaille ja potilaille.

Teemme yhteistyötä kaikkien kanssa avoimesti tietoa ja tuloksia jakaen.

Tietoa meistä

Suomesta asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa

STM:n asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian visiona on, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa 2026 – vältämme vältettävissä olevan haitan.

Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia

NO HARM on lehti asiakas- ja potilasturvallisuudesta

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus julkaisee maksutonta verkkolehteä NO HARM. Lehti tukee verkostoissa tehtävää työtä kertomalla ajankohtaisia asioita asiakas- ja potilasturvallisuudesta sekä levittämällä tutkittua tietoa ja hyviä käytäntöjä.

NO HARM -lehti