Siirry sisältöön

Kehitämme asiakas- ja potilasturvallisuutta Suomessa

Yhteensovitamme asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämistä, suunnittelua, seurantaa ja arviointia hyvinvointialueilla.

Koulutamme ja ylläpidämme asiantuntijaverkostoja.

Julkaisemme työkaluja – esimerkiksi kuvauksia, toimintamalleja ja tarkistuslistoja – hyvinvointialueille, ammattilaisille, asiakkaille ja potilaille.

Teemme yhteistyötä avoimesti tietoa ja tuloksia jakaen.

Työkalut löytyvät materiaalipankista

NO HARM on lehti asiakas- ja potilasturvallisuudesta.

Julkaisemme maksutonta verkossa ilmestyvää NO HARM -lehteä. Se kertoo ajankohtaisia asioita asiakas- ja potilasturvallisuudesta sekä levittää tutkittua tietoa ja hyviä käytäntöjä.

NO HARM -lehti

Tehdään Suomesta yhdessä asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa.

Kansallinen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategia