Siirry sisältöön
Uutiset

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus ei puolla paperittomien terveydenhuoltoa koskevaa lakiesitystä

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on antanut lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee paperittomien terveydenhuoltoa. Keskus ei puolla lakiehdotusta, koska se vaikeuttaisi oikea-aikaista hoitoonpääsyä ja aiheuttaisi näin merkittävän asiakas- ja potilasturvallisuusriskin.

Lakiehdotuksen mukaan välttämätön kiireetön terveydenhuolto rajattaisiin laittomasti maassa oleskeleville järjestettävän hoidon ulkopuolelle. Haavoittuvat ryhmät muodostaisivat kuitenkin poikkeuksen.

Puutteet oikea-aikaisessa hoitoon pääsyssä on merkittävä asiakas- ja potilasturvallisuusriski

Ilman välttämätöntä hoitoa potilaan fyysinen tai psyykkinen terveydentila voi vaarantua vakavasti.  Jos potilas ei saa välttämätöntä kiireetöntä terveydenhoitoa, saattaa se johtaa kiireellisen hoidon tarpeeseen. Tämä voi tulla kalliimmaksi kuin ajoissa hoidettu sairaus.

Lakiehdotus heikentäisi perusoikeuksia ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvattuja oikeuksia

Sääntelyllä ei arvioida olevan vaikutuksia terveyshuollon kantokykyyn eikä se ole tehokas keino puuttua laittoman maahantulon ongelmaan. Se voi kuitenkin aiheuttaa Suomelle mainehaittaa oikeusvaltiona, joka kunnioittaa jokaisen ihmisen ihmisarvoa.

Lausunto kokonaisuudessaan on luettavissa lausuntopalvelussa.

Lisätietoja antaa: Satu Koskela, johtava asiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, satu.koskela(a)ovph.fi, p. 040 513 9429