Siirry sisältöön
Uutiset

Asiakasturvallisuutta vahvistetaan riittävällä henkilöstöllä, osaamisella ja työkulttuurilla

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on antanut lausuntonsa vanhuspalvelulain muuttamista koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Luonnoksessa esitetään, että hoitohenkilöstön vähimmäismitoitus ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä laskisi 0,6:een. Tämä lisää keskuksen näkemyksen mukaan riskiä asiakasturvallisuuden heikentymiseen.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus pitää tärkeänä, että palveluiden järjestäjät ja tuottajat pystyvät käytännössä omavalvonnallisesti varmistamaan, että henkilöstön määrä on vähimmäismitoitusta korkeampi, jos asiakkaiden hoidon ja huolenpidon tarve sitä edellyttää.

Henkilöstön osaaminen, tiedot ja kyky soveltaa osaamistaan sekä työkulttuuri ovat asiakas- ja potilasturvallisuuden kannalta olennaisia tekijöitä henkilöstön määrän ohella. Lausunto kokonaisuudessaan on luettavissa lausuntopalvelussa.

Lausunto – Lausuntopalvelu

Lisätietoja antaa: Satu Koskela, johtava asiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, satu.koskela(a)ovph.fi, p. 040 513 9429