Siirry sisältöön

Strateginen kärki 1: Yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa

Tavoite 1.1 Lisäämme osallisuutta turvallisuuden parantamiseksi

Puheenjohtaja: Kati Myllymäki, asiantuntijalääkäri, SOSTE
Projektipäällikkö: Maarit Korkeamäki, potilasasiamies, HUS
Fasilitaattori: Tarja Pajunen, erityisasiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Sanna Välimäki, toiminnanjohtaja, YTM, Kasper, Kasvatus ja perheneuvonta ry
Jäsen: Eeva-Liisa Peltonen, kokemustoimija, Hengitysliitto

Tavoite 1.2 Edistämme asiakas- ja potilasturvallisuustyötä samaa tahtia

Puheenjohtaja: Päivi Eskelinen, ylihoitaja, Kuopion kaupunki
Projektipäällikkö: Riikka Haahtela, laatujohtaja, Validia
Fasilitaattori: Tarja Pajunen, erityisasiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Camilla Seppälä, asiakas- ja potilasturvallisuus-päällikkö, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Jäsen: Julia Lumijärvi, lakimies (sote), HLL, Kuluttajaliitto 

Tavoite 1.3 Asiakkaiden, potilaiden ja läheisten kokemukset ohjaavat palveluidemme kehittämistä

Puheenjohtaja: Nora Hiivala, ylihammaslääkäri, Helsingin kaupunki 
Projektipäällikkö: Hanna Sykkö, johtava potilasasiamies, VSSHP,  Potilasasiamiesyhdistys (pj.)
Fasilitaattori: Jaana Kalliokoski, palvelupäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Hanna Tiirinki, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasturvallisuuden työelämäprofessori, Turun yliopisto
Jäsen: Hanna Seitavuopio, kokemusasiantuntija

Strateginen kärki 2: Hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset

Tavoite 2.1 Varmistamme turvallisuusosaamisen ja sen lisääntymisen läpi työuran

Puheenjohtaja: Salla Seppänen, puheenjohtaja, SOTELIKA -verkosto
Projektipäällikkö: Sami Sneck, arviointiylihoitaja, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
Fasilitaattori: Tanja Hautala, erikoissuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Maiju Welling, potilasturvallisuuslääkäri, Potilasvakuutuskeskus, SPTY
Jäsen: Jari Helminen, yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu, varalla Markku Koivisto, lehtori, OAMK

Tavoite 2.2 Luomme turvallisuutta tukemalla työhyvinvointia

Puheenjohtaja: Heljä Lundgren-laine, johtajaylihoitaja, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Projektipäällikkö: Sonja Mehtonen, kenttäjohtaja, Essote
Fasilitaattori: Sanna Kiili, suunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Jaana Laitinen, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos 
Jäsen: Sirpa Impinen, palvelupäällikkö, Kustaankartanon seniorikeskus

Tavoite 2.3 Parannamme turvallisuutta aktiivisella johtamisella

Puheenjohtaja: Sanna-Maria Kivivuori, laatuylilääkäri, HUS
Projektipäällikkö: Tuula Saarikoski, potilasturvallisuuskoordinaattori, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri
Fasilitaattori: Merja Sahlström, erikoissuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Anu Venesoja, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu
Jäsen: Carina Nåls, sosiaalijohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue

Strateginen kärki 3: Turvallisuus ensin kaikissa organisaatioissa

Tavoite 3.1 Avoin ja saatavilla oleva tieto ohjaa toimintaamme ja lisää turvallisuutta

Puheenjohtaja: Petteri Lankinen, johtajaylilääkäri, Satasairaala 
Projektipäällikkö: Mari Liukka, muutosjohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
Fasilitaattori: Hanna Toiviainen, ohjelmapäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Eeva Ketola, laatujohtaja, Esperi Care Oy
Jäsen: Arja Pekonen,vs. potilasturvallisuuspäällikkö, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, TYKS

Tavoite 3.2 Varmistamme kaikille turvalliset etä- ja digipalvelut

Puheenjohtaja: Päivi Metsäniemi, pääsihteeri, Duodecim 
Projektipäällikkö: Anna Pölönen, projektiasiantuntija, Siun sote 
Fasilitaattori: Tuija Ikonen, johtaja, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Hanna Kuusisto, potilasturvallisuuden asiantuntijaylilääkäri, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 
Jäsen: Antti-Jussi Ämmälä, ylilääkäri, Terveystalo

Tavoite 3.3 Turvallisuuskulttuuri on toimintamme perusta

Puheenjohtaja: Anssi Kuosmanen, turvallisuus- ja työsuojelupäällikkö, Niuvanniemen sairaala
Projektipäällikkö: Petri Pommelin, kehittämispäällikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Fasilitaattori: Jaana Valkeinen, erityisasiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Riitta Matikka, laatupäällikkö, HUS
Jäsen: Mari Plukka Laatujohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue 

Strateginen kärki 4: Parannamme olemassa olevaa

Tavoite 4.1 Lisäämme lääkehoidon turvallisuutta yhteisillä toimintatavoilla

Puheenjohtaja: Anna-Riia Holmström, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto 
Projektipäällikkö: Merja Sahlström, erikoissuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Fasilitaattori: Marianne Kuusisto, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Heidi Tahvanainen, HUS, Helsingin yliopisto
Jäsen: Hanna-Mari Jauhonen, aluehallintoylilääkäri, AVI (Fimea),
Carita Linden-Lahti, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, HUS

Tavoite 4.2 Huolehdimme laitteiden ja tietojärjestelmien käytön turvallisuudesta

Puheenjohtaja: Annika Takala, ylilääkäri, laitelääkäri, HUS
Projektipäällikkö: Virpi Korhonen, laatupäällikkö, Kainuu 
Fasilitaattori: Merja Jutila, potilasturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Tarja Vainiola, ylitarkastaja, Fimea, varalla Sari Tuomaala, koordinaattori, Fimea

Tavoite 4.3 Yhtenäistämme hyvät infektiotorjunnan käytännöt

Puheenjohtaja: Maria Virkki, laatu- ja potilasturvallisuusylilääkäri, Päijät-Sote, johtava asiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Projektipäällikkö: Heli Heikkinen, potilasturvallisuuspäällikkö, Siun Sote
Fasilitaattori: Jaana Kalliokoski, palvelupäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Emmi Sarvikivi, ylilääkäri, THL
Jäsen: Mari Kanerva, ylilääkäri, HUS, Suomen infektioidentorjuntayhdistys SITY ry, 
Maire Matsinen, hygieniahoitaja, KSSHP Hygieniahoitajayhdistys (pj.),
Dinah Arifulla, puheenjohtaja, Hoitoon liittyvien infektioiden kehittämislinja