Siirry sisältöön

Strateginen kärki 1: Yhdessä asiakkaiden ja potilaiden kanssa

  • Tavoite 1.1 Lisäämme osallisuutta turvallisuuden parantamiseksi
  • Tavoite 1.2 Edistämme asiakas- ja potilasturvallisuustyötä samaa tahtia
  • Tavoite 1.3 Asiakkaiden, potilaiden ja läheisten kokemukset ohjaavat palveluidemme kehittämistä

Jäsenet:

Puheenjohtajat:
Päivi Eskelinen, asiantuntijayksikön päällikkö, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Nora Hiivala, ylihammaslääkäri, Helsingin kaupunki 

Projektipäälliköt:
Maarit Korkeamäki, potilasasiamies, HUS
Hanna Sykkö,  puheenjohtaja, Suomen Potilasasiamiesyhdistys ry, johtava potilasasiavastaava vs., Varsinais-Suomen hyvinvontialue Varha

Asiantuntijajäsenet:
Auri Haataja, sosiaalihuollon erityisasiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Hanna Manninen, potilaan oikeuksien asiantuntija, Kuluttajaliitto ry
Kati Myllymäki, asiantuntijalääkäri, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
Eeva-Liisa Peltonen, kokemustoimija, kokemustoiminnan koordinaattori, Hengitysliitto ry
Jussi Salminen, osallisuus- ja asiakkuuspäällikkö, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite Eija Savelius-Koski, sosiaalihuollon erityisasiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Hanna Seitavuopio, kokemusasiantuntija
Camilla Seppälä, asiakas- ja potilasturvallisuuspäällikkö, Kymenlaakson hyvinvointialue
Sanna Välimäki, toiminnanjohtaja, YTM, Kasper, Kasvatus ja perheneuvonta ry

Fasilitaattori:
Tarja Pajunen, erityisasiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

Strateginen kärki 2: Hyvinvoivat ja osaavat ammattilaiset

Tavoite 2.1 Varmistamme turvallisuusosaamisen ja sen lisääntymisen läpi työuran

Puheenjohtaja: Salla Seppänen, puheenjohtaja, SOTELIKA -verkosto
Projektipäällikkö: Sami Sneck, arviointiylihoitaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Fasilitaattori: Saara Ketola, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Morag Tolvi, potilasturvallisuuslääkäri, Potilasvakuutuskeskus
Jäsen: Jari Helminen, yliopettaja, Diakonia-ammattikorkeakoulu, varalla Markku Koivisto, lehtori, OAMK

Tavoite 2.2 Luomme turvallisuutta tukemalla työhyvinvointia

Puheenjohtaja: Heljä Lundgren-Laine, johtajaylihoitaja, Keski-Suomen hyvinvointialue
Projektipäällikkö: Sonja Mehtonen, kenttäjohtaja, Essote
Fasilitaattori: Sini Eloranta, erityisasiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Tiina Koivisto, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos 
Jäsen: Sirpa Impinen, erityissuunnittelija, Helsingin kaupunki, Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimi

Tavoite 2.3 Parannamme turvallisuutta aktiivisella johtamisella

Puheenjohtaja: Sanna-Maria Kivivuori, laatuylilääkäri, HUS
Projektipäällikkö: Tuula Saarikoski, potilasturvallisuuskoordinaattori, Keski-Suomen hyvinvointialue
Fasilitaattori: Marjo Tienari, suunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Anu Venesoja, lehtori, LAB-ammattikorkeakoulu
Jäsen: Riikka Maijala, koordinoiva ylihoitaja, Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Strateginen kärki 3: Turvallisuus ensin kaikissa organisaatioissa

Tavoite 3.1 Avoin ja saatavilla oleva tieto ohjaa toimintaamme ja lisää turvallisuutta

Puheenjohtaja: Pirjo Laitinen-Parkkonen, johtajaylilääkäri, tutkimus- ja kehittämisjohtaja, Keusote
Projektipäällikkö: Mari Liukka, muutosjohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
Fasilitaattori: Merja Sahlström, erikoissuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Sari Pitkämäki, Kela
Jäsen: Arja Pekonen, vs. potilasturvallisuuspäällikkö, Varsinais-Suomen hyvinvointialue, TYKS

Tavoite 3.2 Varmistamme kaikille turvalliset etä- ja digipalvelut

Puheenjohtaja: Päivi Metsäniemi, pääsihteeri, Duodecim 
Projektipäällikkö: Irina Laatikainen, digiasiantuntija, Siun sote 
Fasilitaattori: Liisa Keikkonen, suunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Hanna Kuusisto, potilasturvallisuuden asiantuntijaylilääkäri, Pirkanmaan hyvinvointialue
Jäsen: Antti-Jussi Ämmälä, ylilääkäri, Terveystalo

Tavoite 3.3 Turvallisuuskulttuuri on toimintamme perusta

Puheenjohtaja: Anssi Kuosmanen, turvallisuuspäällikkö, Niuvanniemen sairaala
Projektipäällikkö: Petri Pommelin, kehittämispäällikkö, Pirkanmaan hyvinvointialue
Fasilitaattori: Eija Savelius-Koski, sosiaalihuollon erityisasiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Riitta Matikka, laatupäällikkö, HUS
Jäsen: Mari Plukka, laatujohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue 

Strateginen kärki 4: Parannamme olemassa olevaa

Tavoite 4.1 Lisäämme lääkehoidon turvallisuutta yhteisillä toimintatavoilla

Puheenjohtaja: Anna-Riia Holmström, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto 
Projektipäällikkö: Carita Linden-Lahti, vastaava proviisori, HUS apteekki
Fasilitaattori: Marianne Kuusisto, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Katja Janhunen, laatu- ja asiakasturvallisuuspäällikkö, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Jäsen: Helka Hosia, hallintoylilääkäri, Pihlajalinna

Tavoite 4.2 Huolehdimme laitteiden ja tietojärjestelmien käytön turvallisuudesta

Puheenjohtaja: Kauro Mulari, laitehallinta-asiantuntija, Kanta-Hämeen hyvinvointialue
Projektipäällikkö: Sari Lintunen, laiteturvallisuusasiantuntija, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Fasilitaattori: Merja Jutila, potilasturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Annika Takala, ylilääkäri, laitelääkäri, HUS
Jäsen: Maija Kinos-Jehkonen, ylihammaslääkäri, Vankiterveydenhuollon yksikkö,  THL

Tavoite 4.3 Yhtenäistämme hyvät infektiotorjunnan käytännöt

Puheenjohtaja: Mari Kanerva, ylilääkäri, Varsinais-Suomen hyvinvointialue
Projektipäällikkö: Heli Heikkinen, potilasturvallisuuspäällikkö, Siun sote
Fasilitaattori: Jaana Kalliokoski, palvelupäällikkö, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus
Jäsen: Emmi Sarvikivi, ylilääkäri, THL, varalla: Outi Lyytikäinen, tutkimusprofessori, THL
Jäsen: Maire Matsinen, hygieniahoitaja, KSSHP Hygieniahoitajayhdistys (pj.)
Jäsen: Jaana-Marija Lehtinen, tutkija, THL