Siirry sisältöön

Tämä tarkistuslista ei ole juridinen asiakirja eikä sitä ole tarkoitettu kilpailutusten pisteytykseen. Tarkistuslista on koottu säädös- ja viranomaisohjauksen sekä kansainvälisten suositusten pohjalta asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi. Lue lisäksi Valviran ja Fimean ohjauksesta. Tarkistuslistan sisällön ajantasaisuus tarkistetaan vuosittain.

Voit ladata ja tulostaa dokumentin tästä (pdf, 22.11.2022).

Alustaan liittyvät tarkistukset:

 • Palveluun liitytään ensisijaisesti vahvan tunnistautumisen kautta. Jos asiakas tai potilas ei pysty käyttämään vahvaa tunnistautumista, vaihtoehtoisen tunnistamisen menettely on kuvattu.
 • Yksilön tietosuojan varmistamisen menettelyt (henkilötietojen käsittely, arkaluonteiset tiedot, etätyötilat ja -käytänteet) on kuvattu.
 • Tietoturvallinen käyttöympäristö on kuvattu.
 • Digitaalisten välineiden ja palveluiden saavutettavuus on varmistettu.
 • Asiakkaan tai potilaan digitaalisten välineiden ja palveluiden käyttötuen ohjaus on kuvattu.
 • Digitaalisten välineiden ja palvelujen käytön perehdytys on kuvattu.
 • Palvelun tuottajan teknisen tuen saatavuus ja vasteajat on määritelty ja ovat käyttötarkoitukseen nähden asianmukaiset.
 • Toimintamalli etäyhteyden poikkeuksellisessa toiminnassa tai kaatuessa on kuvattu ja saatavilla henkilöstölle ja palvelua käyttävälle asiakkaille tai potilaalle.

Laiteturvallisuuden tarkistukset:

 • Laiteturvallisuuden varmistaminen on kuvattu lääkinnällisiä laitteita käytettäessä huomioiden lääkinnällisten laitteiden asetus ja osaamisen varmistaminen.
 • Etädiagnostiikassa tai monitoroinneissa käytettävät laitteet ja menettelyt ovat standardien mukaiset.
 • Laitteiden ylläpitovastuu valmistajan määrittelemien ylläpitoaikataulujen mukaisesti on sovittu.
 • Laitteiden käyttöohjeet ovat saatavilla etäkäyttäjälle.

Palvelun toteutukseen liittyvät tarkistukset:

 • Asiakkaan tai potilaan digitaalisen tai etäpalvelun käytön suostumusmenettely on kuvattu.
 • Alaikäisen tai vajaavaltaisen henkilön puolesta asiointi on kuvattu.
 • Digitaalinen tai etäpalvelu on suunnitellun tai tarvittavan palvelun/hoidon/diagnostiikan kannalta perusteltu vaihtoehto kohderyhmälle ja arviointi tehdään asiakaskohtaisesti.
 • Tarjottavalle digitaaliselle tai etäpalvelulle olemassa oleva fyysinen palveluvaihtoehto ja sen kuvaus (vaihtoehtoinen palvelu ja palveluntuottaja) on työntekijöiden ja asiakkaiden saatavilla.
 • Palveluihin liittyvät asiakas- ja potilasasiakirjamerkintöjen kirjaamiskäytännöt on kuvattu.
 • Menettelyt ja frekvenssi asiakaspalautteen ja asiakaskokemuksen keräämiseksi on kuvattu.
 • Menettelyt henkilöstön käyttökokemusten ja palautteen keräämiseksi on kuvattu.

Etäpalveluun liittyvän lääkehoidon turvallisuuden tarkistukset:

 • Lääkitysturvallisuuden varmistamisen menettelyt on kuvattu.
 • Palveluntuottaja sitoutuu siihen, että etänä määrättävät lääkehoidot noudattavat Käypä hoito -suosituksia ja vallitsevia käytäntöjä (esim. antibiootit, PKV-lääkkeet ja akuuttilääkkeet).
 • Palveluntuottaja sitoutuu PKV-lääkkeiden määräämiseen vain pitkällisessä hoidossa.
 • Lääkehoitojen ohjeistus henkilöstölle on kuvattu.

*PKV = pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttava.