Siirry sisältöön

Tämä työkalu täydentää Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen dokumenttia: Tarkistuslista yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen hankkimiseksi.

Voit ladata ja tulostaa dokumentin tästä (pdf, 2.1.2024).

Tarjouspyynnössä huomioitavia seikkoja:

 • Yksikössä on nimetty hygieniayhdyshenkilö/-t (kyllä/ei)
 • Palveluntuottaja mahdollistaa hygieniayhdyshenkilön osallistumisen hyvinvointialueen tarjoamiin infektioidentorjunnan koulutuksiin ja verkostotoimintaan
 • Palveluntuottaja mahdollistaa henkilöstön infektiotorjunnan osaamisen (kyllä/ei)
 • Kuvaus osaamisen varmistamisen menettelyistä (ladattava kuvaus)
  • Kuvaus sisältää henkilöstön infektioidentorjunnan osaamisen varmistamisen menettelyt omavalvontasuunnitelman sisällön mukaisesti. Ikääntyneiden palveluissa tämä tarkoittaa esimerkiksi, tavanomaisia varotoimia, moniresistenttien mikrobilöydösten ja yksittäisten vakavien infektioiden vaatimien toimenpiteiden sekä epidemioiden ehkäisyn, tunnistamisen ja torjunnan käytäntöjä.
 • Palveluntuottaja on tunnistanut toimintaan liittyvät infektioriskit ja käytettävissä on toimintaohjeet/-suunnitelma näiden varalle (kyllä/ei)
  • Tarjouspyynnössä pyydetään linkki yksikön omavalvontasuunnitelmaan/-ohjelmaan, jossa infektioriskit ja keskeiset torjuntakäytännöt on kuvattu (kyllä/ei)
 • Palveluntuottajalla on tai vaihtoehtoisesti se hankkii tarvittavat hyvinvointialueen suosittelemat työkalut infektioidentorjunnan toteutumisen, hoitoon liittyvien infektioiden tai epidemioiden seurantaan ja raportointiin (kyllä/ei)
  • Tarjouspyynnössä voidaan pyytää kuvaus, miten palveluntuottaja seuraa hoitoon liittyviä infektioita/epidemioita ja torjuntatoimien toteutumista sekä miten niistä sitoudutaan raportoimaan hyvinvointialueelle. Kuvaus voi olla esimerkiksi viittaus omavalvontasuunnitelmaan/-ohjelmaan. Mikäli hyvinvointialue edellyttää tai suosittelee tiettyjen mittareiden/työkalujen käyttöä, tulee tarvittavat mittarit/ työkalut kuvata tarjouspyynnössä.
 • Palveluntuottaja sitoutuu kartoittamaan käsihuuhdeannostelijoiden (myös taskupullojen) asianmukaisen sijoittelun yksikkökohtaisesti hyvinvointialueen määrittämällä tavalla ja tiheydellä (esimerkiksi käsihygienian rakennekartoitus) (kyllä/ei)
  • Hyvinvointialueen toimintamalli kuvattava tarjouspyynnössä siltä osin, kun sitä edellytetään myös yksityiseltä palveluntuottajalta.
 • Palveluntuottaja sitoutuu tarjoamaan työntekijöille työtehtävien edellyttämät asianmukaiset suojaimet sekä ohjeistaa näiden oikeaoppisessa käytössä (kyllä/ei)
 • Palveluyksiköissä on ajantasainen siivous-/puhtaanapitosuunnitelma (kyllä/ei)
 • Palveluntuottaja on kuvannut lääkinnällisten laitteiden sekä apu- ja hoitovälineiden puhdistus-, desinfektio- sekä sterilointikäytännöt (kyllä/ei)
 • Kuvaus palvelussa käytettävien lääkinnällisten laitteiden sekä apu- ja hoitovälineiden puhdistus-, desinfektio- ja/tai sterilointikäytännöistä (ladattava kuvaus)
  • Kuvaus sisältää palveluntuottajan tuottaman palvelun kannalta olennaiset käytännöt, esimerkiksi imulaitteiden, nostoliinojen, atuloiden, virtsapullojen puhdistus-, desinfektio- sekä sterilointikäytännöt.
 • Palveluntuottaja sitoutuu noudattamaan HVA infektiontorjunnan käytänteitä (kyllä/ei).

——–

Tämä dokumentti on laadittu Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelman strategiaryhmässä 4.3 (aik. suunnitteluryhmä 4.3). Lisäksi se on ollut kommenttikierroksella Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen Asiakas- ja potilasturvallisuusverkostossa sekä hyväksytty Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen Asiantuntijaneuvostossa 8.12.2023. Lisätietoja: Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus (noharm(a)ovph.fi).

Julkaistu 2.1.2024. Julkaisija: Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.

Työkalun päivitystarve tarkistetaan vuosittain.