Siirry sisältöön

Tietoa välitetään organisaatiosta toiseen, ammattihenkilöltä toiselle sekä ammattihenkilöltä potilaalle/ asiakkaalle/ läheiselle ja päinvastoin asiakkaalta/potilaalta/ läheiseltä ammattihenkilölle. Tiedonvälityksessä huomioidaan tietosuojaan liittyvät kysymykset.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen huomioi tarkistuslistan mukaiset tiedot asiakkaan/potilaan siirtymävaiheessa. Näin varmistetaan, että henkilöön liittyvien tietojen siirtyminen olisi mahdollisimman varmaa ja turvallista.

Voit ladata ja tulostaa dokumentin tästä (pdf).

Siirtymävaiheessa huomioitavat tiedotEsimerkkejä tiedonkulun varmistamisen sisällöistä ja välineistä
Asiakkaan tunnistaminenranneke, henkilöllisyystodistus
Asiakkaan, potilaan ja/tai läheisen kanssa tehty palvelutarpeenarviointi/ palvelu ja -hoitosuunnitelma/ asiakassuunnitelmahoitotahto, mahdollinen edunvalvontavaltuutus, omaishoitajuuteen liittyvät toimet
Terveystilanteeseen liittyvät tiedotISBAR strukturoitu raportointityökalu
https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/isbar-kortti-kotihoidon-ja-asumispalvelujen-asiakasturvallisuutta-tukemassa
ToimintakykyRAI Tietoa RAI-järjestelmästä – THL
mittaristoja Toimia-tietokannasta
Ajantasainen lääkitystietolääkehoitosuunnitelma (hoitosuunnitelmasta)
ajantasainen lääkitystieto ja lääkelista (Lääkityslista – Fimea.fi – Fimea) Linkin takaa löytyy muistilista lääkitystiedon ajantasaistamiseen. 
Potilaalle/asiakkaalle /läheiselle/kotihoidolle tiedottaminenkotihoito-ohjeet, hoitotyön yhteenveto, epikriisi, jatkohoitosuunnitelma, lääkeinformaatio ja tarvittavat reseptit, tarvittavat todistukset (matkakorvaus, hoitotarvikejakelu/lainaustodistus)   
kotihoidosta: kuka tulee kotiin, millä nimikkeellä, mistä organisaatiosta, milloin ja mitä tekemään   
Omaisten ja läheisten tiedot / edunvalvojan tiedotyhteystiedot ja kyky/mahdollisuus osallistua asiakkaan elämään
Käytössä olevat apuvälineet, viestintä- ja lääkinnälliset laitteet  puhelin, verensokerimittari, turvaranneke ja etädigi-palvelulaite
Kodin turvallisuusEVAC,  palo ja pelastus, tarvittavat muutostyöt
Arjen käytännön asiatruoka, siivous, lemmikkieläimet ym. ja niiden hoitaja
Taloudellinen tilannetaloudellisen tuen tarve, asiakkaan laskut, asiakasmaksut, lääkkeet, vuokra
Lisäksi huomioitavia asioita
(omavalvonta ja organisaatio)  
– resurssit ​ (henkilöstö, budjetti, tietojärjestelmät, välineet yms.)
– etä- ja digipalvelut
– vaaratapahtumailmoitukset, huoli-ilmoitusmenettelyt ja epäkohtailmoitukset 
– asiakkaan antaman palautteen keruu ja tiedon hyödyntäminen
– kirjaaminen 
– tietoturva ja -suoja 

————-

Tämä dokumentti on laadittu ”Kotiin annettavien palveluiden turvallisuus” -kehittämislinjan ja Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelman strategiakärki 1:n ryhmän yhteistyönä. Lisäksi työkalu on ollut kommenttikierroksella Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen Asiakas- ja potilasturvallisuusverkostossa sekä hyväksytty Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen Asiantuntijaneuvostossa 27.11.2023.

Lisätietoja: Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus (noharm(a)ovph.fi).
Julkaistu 2.1.2024. Julkaisija: Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus.  

Työkalun päivitystarve tarkistetaan vuosittain.