Siirry sisältöön

Tarkistuslistan avulla tarkistetaan toteutuvatko turvallisuutta tukevat rakenteet ja prosessit erikoissairaanhoidossa (ESH), perusterveydenhuollossa (PTH) ja sosiaalipalveluissa (SOS) kokonaan, osittain vai ei ollenkaan.

Indikaattorit on jaettu kolmeen luokkaan: perustaso (P), edistynyt taso (EDIST) ja edelläkävijätaso (EK). Perustaso on tarkoitettu minimistandardiksi. Ottamalla käyttöön edistyneemmän ja edelläkävijätason indikaattorit hyvinvointialue osoittaa strategista sitoutumista turvallisuuden edistämiseen.

Tarkoitus on, että indikaattoreiden tilanne tarkistetaan vuosittain ja yhteenveto tuloksista liitetään osaksi julkista vuosiraportointia.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tasomittauslinjan työryhmä on työstänyt tarkistuslistaindikaattorit Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt – Ehdotus seurannan mittaristoksi -hankeraportissa ehdotetuista asiakas- ja potilasturvallisuusindikaattoreista.

Tarkistuslistaindikaattoreiden päivitystarve tullaan jatkossa arvioimaan vuosittain.

Uusimmat tarkistuslistaindikaattorit excel-tiedostona ja pdf-tiedostona (julkaistu 15.6.2023).