Siirry sisältöön

Riskipistelaskimessa vastataan kymmeneen kysymykseen, jotka liittyvät muun muassa laitteen käyttöön, käytön taajuuteen ja käyttöympäristöön. Vastausten perusteella laskin laskee riskipisteet. Niiden perusteella voidaan valita soveltuvat koulutus- ja perehdytysmenetelmät, osaamisen näytön menetelmät sekä osaamisen varmistamisen toiston taajuudet.

Kenelle laskin on tarkoitettu?

Riskipistelaskinta voivat käyttää sosiaali- ja terveydenhuollossa lääkinnällisiä laitteita käyttävien yksiköiden esihenkilöt ja laiteturvallisuudesta vastaavat, kun he haluavat määrittää kyseisen yksikön laitteiden käytön osaamiseen liittyvää riskiä.

Kuka laskimen on laatinut?

Riskipistelaskin on laadittu osana Virtual Platform For Medical Device Training -hanketta yhteistyössä TAMKin tietotekniikan opiskelijoiden kanssa. Kyseessä on testiversio, jonka osuvuudesta tai käyttökelpoisuudesta ei ole näyttöä. Sisältö on pyritty tekemään parhaan saatavilla olevan tiedon mukaan, mutta tekijät eivät ota vastuuta mahdollisista laskimen perusteella tehtävistä johtopäätöksistä.

Lisää tietoa aiheesta

Lääkinnällisten laitteiden turvalliseen käyttöön liittyvästä riskiperusteisesta ajattelusta voi lukea lisää sosiaali- ja terveysministeriön julkaisemasta oppaasta “Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö – opas laiteosaamisen varmistamiseen”.

Täällä voit antaa palautetta riskipistelaskimesta.