Siirry sisältöön

Lääkehoidon turvallisuuden varmistaminen, kehittäminen ja omavalvonta kuuluvat palvelunjärjestäjien ja –tuottajien tehtäviin.

Näiden tehtävien hoitamiseksi tarvitaan toimivia rakenteita, kuten

  • vastuuhenkilöt, työryhmät ja verkostot
  • resurssit ja työkalut
  • osaamisen ja tiedonkulun varmistaminen.

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaiseman Turvallinen lääkehoito -oppaan 1 avulla laadituissa lääkehoitosuunnitelmissa kuvataan lääkehoidon turvallisuuden varmistaminen organisaatiotasolla sekä toiminta- ja työyksiköissä.

Omavalvontaohjelman ja –suunnitelmien mukaisesti lääkitysturvallisuuden toteutumista seurataan ja raportoidaan säännöllisesti.

Lääkitysturvallisuudesta huolehtiminen kuuluu jokaiselle sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijälle.

3.1 Lääkitysturvallisuuden koordinaatiorakenne

3.2 Lääkehoitosuunnitelma

3.3 Osaamisen varmistamisen periaatteet

3.4 Palvelunjärjestäjän ja -tuottajan toteuttama lääkehoidon omavalvonta

3.5 Lääkevalikoima lääkitysturvallisuuden edistämisessä (tulossa)

3.6 Hyvä tiedonhallinta tukee lääkitysturvallisuutta (tulossa)

———

1 Sosiaali- ja terveysministeriö. Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoitosuunnitelman laatimiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2021:6.  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162847/STM_2021_6.pdf?sequence=3&isAllowed=y