Siirry sisältöön

1. Kuvaus lääkitysturvallisuutta edistävistä rakenteista ja toimintamalleista

1.1 Kuvauksen tarkoitus

1.2 Lääkitysturvallisuus osana palvelukokonaisuutta

2. Lääkehoidon turvallisuuden ohjaus ja kehittäminen

2.1 Lääketurvallisuuden edistäminen

2.2 Lääkitysturvallisuuden edistäminen

3. Lääkitysturvallisuus osana palvelujen järjestämistehtävää ja tuottamista

3.1 Lääkitysturvallisuuden koordinaatiorakenne

3.2 Lääkehoitosuunnitelma

3.3 Osaamisen varmistamisen periaatteet

3.4 Palvelunjärjestäjän ja -tuottajan toteuttama lääkehoidon omavalvonta

3.5 Lääkevalikoima lääkitysturvallisuuden edistämisessä

3.6 Hyvä tiedonhallinta tukee lääkitysturvallisuutta

4. Asiakas- ja yksikkökohtaiset lääkitysturvallisuutta varmistavat toimintamallit ja palvelut
(julkaistaan pian)

4.1 Asiakaskohtaiset toimintamallit ja palvelut

4.2 Yksikkökohtaiset toimintamallit ja palvelut