Siirry sisältöön
1/2024, Vinkkejä

Lukuvinkkejä

Tältä sivulta löydät asiakas- ja potilasturvallisuuteen liittyviä lukuvinkkejä.

Anna-Maria Teperi: Ihminen turvallisuuden tekijänä

”Ihminen turvallisuuden tekijänä” kuvaa, miten työtä ja turvallisuutta voi suunnitella ja kehittää kokonaisvaltaisesti, osallistavasti ja ratkaisukeskeisesti. Laajempi näkökulma auttaa havaitsemaan työn piirteitä sekä ryhmän ja organisaation toimintaa niin, että työ sujuu turvallisesti ja ihmiset pysyvät hyvinvoivina.

Anna-Maria Teperi, FT, on työturvallisuuden tutkimusprofessori Työterveyslaitoksella sekä dosentti Tampereen ja Vaasan yliopistoissa.

www.gaudeamus.fi/teos/ihminen-turvallisuuden-tekijana/

Jonna-Carita Kannisen väitöskirja: ”Identifying medication risk factors in home-dwelling older adults as a part of health screening”

Proviisori Jonna-Carita Kannisen väitöstutkimuksessa ”Identifying medication risk factors in home-dwelling older adults as a part of health screening” on kehitetty malli iäkkäiden lääkehoidon riskitekijöiden tunnistamiseksi osana laajempaa terveystarkastusta.

Tutkimuksen tavoitteena oli tarjota konkreettisia keinoja iäkkäiden terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi, jotta he voisivat asua kotona mahdollisimman pitkään.

Väitöstutkimuksessa kehitetty innovatiivinen terveystarkastusmalli, PORI75, mahdollistaa kotona asuvan ikääntyvän väestön terveystiedon kattavan keräämisen. Malli tukee tiedolla johtamista hyvinvointialueilla, ja sen avulla voidaan myös ohjata terveydellisessä riskissä olevat iäkkäät ajoissa hoidon piiriin.

https://helda.helsinki.fi/items/5d9acfda-357e-41b1-ae4b-d350104bddb2

Lue seuraavaksi:
1/2024, Pääkirjoitus
Tiukentuva talous ei saa vaarantaa asiakkaiden ja potilaiden turvallisuutta

Alkuvuonna ruotsalaisessa Dagens Medicin -lehdessä oli asiantuntijakirjoitus, jonka otsikko vapaasti käännettynä kuului: ”Terveydenhuollon tiukentuva talous ei saa vaarantaa potilaiden turvallisuutta”. Kirjoituksessa kuvataan esimerkkejä sellaisista naapurimaassa tehdyistä päätöksistä, jotka voivat lisätä potilasturvallisuusriskejä.

1/2024, Johdon tuki
Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpano hyvässä vauhdissa

Olemme taas askeleen lähempänä tavoitetta, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026.