Siirry sisältöön
1/2024, Tapahtumat

Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän suunnitteluun ehtii vielä mukaan

Maailman terveysjärjestön WHO:n organisoimaa Maailman potilasturvallisuuspäivää vietetään vuosittain 17. syyskuuta. Suomessa päivä on Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivä, johon liittyvää ohjelmaa järjestetään eri paikkakunnilla.


WHO on määritellyt päivän tarkoitukseksi tietoisuuden lisäämisen potilasturvallisuudesta potilaiden, ammattilaisten, tutkijoiden sekä päättäjien keskuudessa. Sitoutuminen terveydenhuollon turvallisuuden parantamiseen on kaikkien yhteinen asia.

Suomessa päivän toteutuksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus tukee käytännön järjestelyissä tänä vuonna jo viidettä kertaa.

”Get it right, make it safe!”

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksessa päivän suunnittelusta vastaa Marjo Tienari.

Marjo kertoo, että päivän teema vaihtuu vuosittain. Tämän vuoden teemaksi WHO on antanut ”Improving diagnosis for patient safety” ja sloganiksi ”Get it right, make it safe!”

Diagnostiikalla on merkittävä rooli oikea-aikaisen hoidon saamisessa ja oikean hoidon määrittelyssä.

– Diagnoosivirhe tarkoittaa esimerkiksi sitä, että diagnoosi viivästyy tai on virheellinen. Tämän lisäksi diagnostiseen turvallisuuteen liittyy potilaan informoiminen ymmärrettävästi siitä, mitä diagnoosi potilaan terveyden ja hoidon kannalta tarkoittaa.

Vaikka ammattilaiset usein tekevät diagnosointiin liittyvät käytännön mittaukset ja tutkimukset, on myös potilaalla tärkeä rooli tutkimuksiin valmistautumisessa.

– Onkin tärkeää ohjata potilasta ymmärrettävästi ja varmistaa, että kaikilla on yhteinen ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä, Marjo muistuttaa.

Ohjelmaa suunnitellaan yhdessä

Päivän päätapahtuma pidetään 17.9. Helsingissä Senaattilan auditoriossa, Ratapihantie 9. Tilaisuus on maksuton ja siihen voi osallistua myös etänä. Ohjelma on suunniteltu yhdessä HUS Diagnostiikkakeskuksen kanssa.

Toimijat voivat osallistua Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivään aikaisemmilta vuosilta tuttuun tapaan monenlaisella ohjelmalla, esimerkiksi

  • valaisemalla rakennuksia oranssilla teemavärillä
  • pukeutumalla oranssiin
  • järjestämällä luentoja, keskustelutilaisuuksia tai muita tapahtumia
  • kertomalla aiheesta omilla verkkosivuilla
  • viestimällä aiheesta sosiaalisessa mediassa.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus järjestää Teams-tapaamisia, joissa eri tahot kertovat omista suunnitelmistaan päivän viettämiseksi. Tapaamisiin voi ilmoittautua mukaan osoitteessa noharm(a)ovph.fi.

Toimijoiden suunnitelmia tullaan julkaisemaan päivän verkkosivulla.

Keskus raportoi päivän vietosta WHO:lle ja sosiaali- ja terveysministeriölle.

Lue seuraavaksi:
1/2024, Pääkirjoitus
Tiukentuva talous ei saa vaarantaa asiakkaiden ja potilaiden turvallisuutta

Alkuvuonna ruotsalaisessa Dagens Medicin -lehdessä oli asiantuntijakirjoitus, jonka otsikko vapaasti käännettynä kuului: ”Terveydenhuollon tiukentuva talous ei saa vaarantaa potilaiden turvallisuutta”. Kirjoituksessa kuvataan esimerkkejä sellaisista naapurimaassa tehdyistä päätöksistä, jotka voivat lisätä potilasturvallisuusriskejä.

1/2024, Johdon tuki
Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpano hyvässä vauhdissa

Olemme taas askeleen lähempänä tavoitetta, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026.