Siirry sisältöön
1/2024, Terveisiä maailmalta

15 askeleen haaste – mahdollisuus parantaa laatua

Ensivaikutelma syntyy muutamassa sekunnissa, ja hyvä ensivaikutelma on mahdollista antaa vain kerran. Englannissa kehitetty menetelmä antaa mahdollisuuden arvioida, minkälainen vaikutelma osastosta syntyy potilaille ja omaisille.

Mietimme ensivaikutelman merkitystä ihmissuhteissa ja uuden työn hakemisessa: Miten pukeudumme? Miten puheellamme ja kehonkielellämme tuomme esiin asennettamme ja osaamistamme?

Osastolle saavuttaessa monet asiat luovat vaikutelman siitä, kuinka turvallista ja laadukasta hoitoa sieltä voi saada. Hoidon turvallisuus, laatu ja toimivuus ovat asiakkaan, potilaan ja henkilökunnan yhteinen toive.

Potilas on sairaalan tärkein henkilö

Potilas ei ole työn keskeyttäjä vaan työn tarkoitus. Iso-Britanniassa laatu- ja turvallisuusnäkökulmaa nosti esiin äiti, jonka lapsi tarvitsi säännöllistä hoitoa eri osastoilla.

Äiti kertoi, että hän pystyy uudelle osastolle tullessaan 15 askeleen aikana tuntemaan, millaista hoitoa ja hoivaa hänen tyttärensä tulee siellä saamaan. Äidin kommentin perusteella laadittiin työkalu, joka auttaa sairaalaa näkemään asiat potilaan ja omaisten silmin.

Osastoa havainnoidaan turvallisuuskävelyllä

15 askeleen turvallisuuskävelyyn osallistuu henkilöitä, jotka eivät työskentele osastolla. He voivat olla esimerkiksi ammattilaisia osaston ulkopuolelta, osastonsihteereitä, terapeutteja, HR-henkilöitä, hoitoavustajia, potilaita ja omaisia.

Ryhmälle annetaan ohjeistus ja käydään läpi havainnoitavia asioita. Tämän jälkeen kävellään osastolle. Jo matkalla voidaan havainnoida esimerkiksi sitä, löytyykö osasto helposti ja onko reitti sujuva.

Askeleita ei tarvitse ottaa tasan viittätoista. Tärkeintä on, että havainnointi tehdään osastolle tullessa esimerkiksi aulassa.

Aluksi havainnoidaan ensivaikutelmaa. Sen jälkeen aletaan vähitellen kiinnittää huomiota yksityiskohtiin – katsellen ja käyttäen myös kuulo- ja hajuaistia.

Havainnointia tehdään seuraavissa teemoissa:

Osaston ilmapiiri

Mitä näen? Minkälainen olo osastolla tulee? Tunnenko itsesi esimerkiksi tervetulleeksi ja luottavaiseksi?

Millainen ilmapiiri osastolla on? Miten henkilökunta käyttäytyy ja on vuorovaikutuksessa toistensa ja potilaiden kanssa? Hymyilläänkö ja tervehditäänkö?

Mitä havaintoja voi tehdä esimerkiksi opasteista, julisteista, huoneiden numeroinneista ja WC:stä?

Turvallisuus

Mikä kertoo hoidon laadusta ja turvallisuudesta?

Mitä havaintoja voi tehdä siisteydestä ja hygieniasta? Onko käsihuuhdetta saatavilla? Mihin roskat ja likapyykit laitetaan?

Mitä havaintoja voi tehdä tilaturvallisuudesta? Ovatko esimerkiksi lattiamateriaalit liukkaita? Ovatko paloturvallisuusvälineet ja –ohjeet helposti saatavilla?

Onko henkilökunnalla tunnisteet ja potilailla rannekkeet?

Huolenpito ja osallisuus

Miten yksityisyys ja yhdenvertaisuus huomioidaan? Puhutaanko esimerkiksi yksityisasioista kovaan ääneen? Onko henkilökohtaisia tietoja näkyvillä? Käytetäänkö väliverhoja?

Onko potilaiden luona henkilökuntaa? Osallistuvatko potilaat omaan hoitoonsa?

Käytetäänkö omia vai sairaalan vaatteita? Mihin voi antaa palautetta? Onko vierailuille oma tila?

Järjestys ja rauhallisuus

Onko osaston tunnelma kaoottinen vai rauhallinen? Kiireinenkin osasto voi toimia sujuvasti.

Ovatko tavarat oikeilla paikoillaan? Onko seinustoilla tavaraa?

Toimintaa kehitetään palautteen pohjalta

Palautelomakkeelle kirjataan sekä positiivisia että kehitettäviä asioita. Palaute käydään osastokäynnin jälkeen läpi ensin ryhmän kesken. Sen jälkeen se annetaan osastolle.

Palautteen perusteella suunnitellaan jatkotoimenpiteet, joista osa voi olla pieniä ja osa enemmän kehitystyötä vaativia.

Osastojen kesken kannustetaan hyvien käytänteiden jakamiseen. Hyvää kannattaa myös juhlistaa!

15 askeleen haaste toimii osana jatkuvaa parantamista. Se myös lisää yhteistyön kautta potilaiden luottamusta ja hyvinvointia.

Turvallisuuskävely voidaan toistaa parannusten jälkeen ja muutenkin aika ajoin. Toisto kannattaa tehdä eri aikaan päivästä.

Mahatma Ghandi on sanonut:

”Me emme tee potilaalle palvelusta hoitaessamme ja palvellessamme häntä – potilas tekee meille palveluksen antaessaan meille mahdollisuuden tehdä niin!”

Lisätietoa:

NHS National Health Service Iso-Britannia – The 15 Steps Challenge

Lue seuraavaksi:
1/2024, Pääkirjoitus
Tiukentuva talous ei saa vaarantaa asiakkaiden ja potilaiden turvallisuutta

Alkuvuonna ruotsalaisessa Dagens Medicin -lehdessä oli asiantuntijakirjoitus, jonka otsikko vapaasti käännettynä kuului: ”Terveydenhuollon tiukentuva talous ei saa vaarantaa potilaiden turvallisuutta”. Kirjoituksessa kuvataan esimerkkejä sellaisista naapurimaassa tehdyistä päätöksistä, jotka voivat lisätä potilasturvallisuusriskejä.

1/2024, Johdon tuki
Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpano hyvässä vauhdissa

Olemme taas askeleen lähempänä tavoitetta, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026.