Siirry sisältöön

Hyvinvointialueet ovat toivoneet, että strategian tavoitteista johdetut toimenpiteet ja tehtävät luokiteltaisiin lakisääteisiin ja ei-lakisääteisiin, jotta niiden toteuttamista voitaisiin vielä paremmin priorisoida.

Itsearviointityökalussa on merkitty §-symbolilla ne toimenpiteet, joiden taustalla on vahvaa lakiperustaa. Tällöin toimenpide voidaan tulkita ainakin jossain määrin lakisääteiseksi, vaikka sitä ei olisi kirjoitettu tarkkaan lainsäädännön sanamuodoin. Taustalla voi olla yksi säädös tai useampia säädöksiä, joita toimenpiteellä toimeenpannaan. Taulukossa on esitetty niistä keskeisimpiä.

Taulukossa on merkitty lain toteutumista edistäviksi (LTE) ne toimenpiteet, joita ei voida suoraan tulkita lakisääteisiksi, mutta joiden avulla voidaan kuitenkin edistää lainsäädännön tavoitteiden toteutumista tai myötävaikuttaa niihin.

Taulukossa on merkitty suositukseksi (S) ne toimenpiteet, jotka on katsottava suositusluonteisiksi. Taustalta voidaan tunnistaa toimenpiteeseen liittyvää lainsäädäntöä.

Ruotsinkieliset versiot löytyvät Finlexistä lain ja pykälän numeroinnin perusteella.

Taulukko: Kärki 1

Taulukko: Kärki 2

Taulukko: Kärki 3

Taulukko: Kärki 4