Siirry sisältöön

Strategian toimenpidenumeroLaki, §, momenttiKommentitVahva lakiperusta (§)Lain toteutumista edistävä (LTE)
2.1.5.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
59§ Täydennys-koulutusvelvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
Laki terveyden-huollon ammatti-henkilöistä (28.6.1994/559)
18§ Täydennys-koulutusvelvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (26.6.2015/817)
5§ Ammatti-pätevyyden ylläpitäminen ja osaamisen kehittäminen
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
9§ Henkilöstö  
10§ Palvelun laadulliset edellytykset ja vastuu palvelujen laadusta 
LTE
2.1.6.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
9§ Henkilöstö  
10§ Palvelun laadulliset edellytykset ja vastuu palvelujen laadusta
23§ Palvelun-järjestäjän omavalvonta
24§ Palvelun-järjestäjän ohjaus- ja valvonta-velvollisuus
26§ Omavalvonta-ohjelma
27§ Palvelun-tuottajan omavalvonta
§
2.1.7.Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 
8§ Laatu ja potilasturvallisuus
S
2.1.8.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
59§ Täydennys-koulutusvelvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
Laki terveyden-huollon ammatti-henkilöistä (28.6.1994/559)
18§ Täydennys-koulutusvelvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (26.6.2015/817)
5§ Ammatti-pätevyyden ylläpitäminen ja osaamisen kehittäminen
S
2.1.9.Työsopimuslaki 26.1.2001/55
7 § Työehto-sopimusten yleissitovuus Työehtosopimukset
S
2.1.10.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
9§ Henkilöstö  
LTE
2.1.11.Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738)
14§ Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
LTE
2.1.12.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
9§ Henkilöstö  
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
59§ Täydennys-koulutusvelvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
S
2.1.13.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
59§ Täydennys-koulutusvelvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
S
2.2.3.Työturvallisuuslaki (738/2002)
8§ Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
9§ Työsuojelun toimintaohjelma
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) 
9 § Henkilöstö
§
2.2.4.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
59§ Täydennys-koulutusvelvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
Laki terveyden-huollon ammatti-henkilöistä (28.6.1994/559)
18§ Täydennys-koulutusvelvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (26.6.2015/817)
5§ Ammatti-pätevyyden ylläpitäminen ja osaamisen kehittäminen
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
9§ Henkilöstö  
10 § Palveluiden laadulliset edellytykset ja vastuu palveluiden laadusta
LTE
2.2.5.Laki hyvinvointi-alueesta (611/2021)  10 § Tuottamista koskevan vastuun toteuttaminen ja sen valvonta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
15§ Hankittavien palveluiden sopimusehdot ja varautuminen sopimuksen päättymiseen
41§ Hyvinvointi-alueen ohjaus- ja valvontavelvollisuus
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
9 § Henkilöstö
23 § Palvelun-järjestäjän omavalvonta
24 § Palvelun-järjestäjän ohjaus- ja valvonta-velvollisuus
27 § Palvelun-tuottajan omavalvonta
Työturvallisuuslaki (738/2002)
8§ Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
9§ Työsuojelun toimintaohjelma
§
2.2.6.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
8 § Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu
50§ Varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
6§ Palvelun-tuottajan yleiset edellytykset
9§ Henkilöstö
§
2.2.7.Työturvallisuuslaki (738/2002)
8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
9§ Työsuojelun toimintaohjelma
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
27 § Palvelun-tuottajan omavalvonta
S
2.2.8.Työturvallisuuslaki (738/2002)
8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
9§ Työsuojelun toimintaohjelma
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
9§ Henkilöstö  
27 § Palvelun-tuottajan omavalvonta
LTE
2.2.10.Työturvallisuuslaki (738/2002)
8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
9§ Työsuojelun toimintaohjelma
S
2.2.11.Työturvallisuuslaki (738/2002)
8 § Työantajan yleinen huolehtimisvelvoite
9§ Työsuojelun toimintaohjelma
14 § Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
§
2.3.3.Laki hyvinvointi-alueesta (611/2021)  43 § Aluehallituksen tehtävät
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
§29 Hyvinvointi-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta ja arviointivelvollisuus
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
23 § Palvelun-järjestäjän omavalvonta
LTE
2.3.4.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
8 § Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu,
3 mom.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
59§ Täydennys-koulutusvelvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738)
8 § Työantajan yleinen huolehtimisvelvoite
9§ Työsuojelun toimintaohjelma
14§ Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
LTE
2.3.5.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
27 § Palvelun-tuottajan omavalvonta
§
2.3.6.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
22 § Valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
10 § Palvelun laadulliset edellytykset ja vastuu palvelujen laadusta
27 § Palvelun-tuottajan omavalvonta
LTE
2.3.7.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
8 § Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu,
3 mom.
Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738)
8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
9 § Työsuojelun toimintaohjelma
S
2.3.8.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
59§ Täydennys-koulutusvelvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738)
8 § Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite
9 § Työsuojelun toimintaohjelma
14§ Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
S
2.3.9.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)  
27 § Palvelun-tuottajan omavalvonta
§