Siirry sisältöön
Strategian toimenpidenumeroLaki, §, momenttiKommentitVahva lakiperusta (§)Lain toteutumista edistävä (LTE)Suositus (S)
3.1.6.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
29§ HVA:n sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta ja arviointivelvollisuus,
kohta 1 ja 4
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
10§ Palvelun laadulliset edellytykset ja vastuu palvelujen laadusta,
kohta 1 ja 2
23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta, kohta 1, 2
24§ Palvelunjärjestäjän ohjaus- ja valvonta-velvollisuus, kohta 1 ja 2
26§ Omavalvontaohjelma,
kohta 2, 3 ja 4
Laki hyvinvointialueesta (611/2021) 10§ Tuottamista koskevan vastuun toteuttaminen ja sen valvonta, kohta 2 
§
3.1.8.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
10§ Palvelun laadulliset edellytykset ja vastuu palvelujen laadusta,
kohta 2
26§ Omavalvontaohjelma,
kohta 5
27§ Palveluntuottajan omavalvonta, kohta 4
S
3.1.9.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
27§ Palveluntuottajan omavalvonta, kohta 1, momentti 3
LTE
3.1.10.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
27§ Palveluntuottajan omavalvonta, kohta 1 momentti 3
LTE
3.1.11.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
27§ Palveluntuottajan omavalvonta, kohta 3
§
3.2.5.Laki hyvinvointi-alueesta (611/2021) 10§ Tuottamista koskevan vastuun toteuttaminen ja sen valvonta, kohta 2 
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
24§ Palvelunjärjestäjän ohjaus- ja valvonta-velvollisuus
26§ Omavalvontaohjelma,
kohta 2
LTE
3.2.6.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
S
3.2.7.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
S
3.2.8.Laki hyvinvointialueesta (611/2021)
29§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021  4§ Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
29§ HVA:n sosiaali- ja terveydenhuollon seuranta ja arviointivelvollisuus,
1 mom
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
§
3.2.9.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
26§ Omavalvontaohjelma,
kohta 4
3.2.10.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) 26§ Omavalvontaohjelma, kohta 2
27§ Palveluntuottajan omavalvonta
Laki hyvinvointialueesta (611/2021)
29§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
3.2.11.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
9§ Henkilöstö, kohta 2 ja 3 
10§ Palvelun laadulliset edellytykset ja vastuu palvelujen laadusta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
59§ Täydennyskoulutus-velvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (26.6.2015/817)
5§ Ammattipätevyyden ylläpitäminen ja osaamisen kehittäminen
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559)
18§ Täydennyskoulutus-velvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
LTE
3.3.4.Laki hyvinvointialueesta (611/2021)
41§ Hyvinvointialue-strategia, kohta 2
LTE
3.3.5.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
10§ Palvelun laadulliset edellytykset ja vastuu palvelujen laadusta,
kohta 2 
S
3.3.6.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
10§ Palvelun laadulliset edellytykset ja vastuu palvelujen laadusta,
kohta 4
S
3.3.8.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
10§ Asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
10§ Palvelun laadulliset edellytykset ja vastuu palvelujen laadusta,
kohta 4
S
3.3.9.Laki hyvinvointialueesta (611/2021)
29§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
S
3.3.10.Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738)
3§ Lain soveltaminen vuokratyössä
14§ Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
9§ Henkilöstö, kohta 2 ja 3
10§ Palvelun laadulliset edellytykset ja vastuu palvelujen laadusta
LTE
3.3.11.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
59§ Täydennyskoulutus-velvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)  
9§ Henkilöstö, kohta 2 ja 3
S
3.3.12.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
9§ Henkilöstö
10§ Palvelun laadulliset edellytykset ja vastuu palvelujen laadusta
27§ Palveluntuottajan omavalvonta
§