Siirry sisältöön
Strategian toimenpidenumeroLaki, §, momenttiKommentitVahva lakiperusta (§)Lain toteutumista edistävä (LTE)Suositus (S)
4.1.5.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
26§ Omavalvonta-ohjelma, 2. mom.
LTE
4.1.6.Asiakastietolaki (784/2021)
7§ Velvollisuus liittyä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi
33§ Tietojärjestelmä-palvelun tuottajan ja valmistajan sekä hyvinvointisovelluksen valmistajan yleiset velvollisuudet
34§ Tietojärjestelmälle ja hyvinvointisovellukselle asetettavat olennaiset vaatimukset
52§ Siirtymäsäännökset
LTE
4.1.7.Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326)
8§ Laatu ja potilasturvallisuus, 1 mom. 
Potilaslaki 17.8.1992/785 3§ Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon, 2. mom.
LTE
4.1.8.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) 26§ Omavalvonta-ohjelma, 2. mom
24§ Palvelunjärjestäjän ohjaus- ja valvontavelvollisuus
§
4.1.9.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) 26§ Omavalvonta-ohjelma, 2. mom.
27§ Palveluntuottajan omavalvonta
LTE
4.1.10.Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326)
8§ Laatu ja potilasturvallisuus,
1 mom. 
Potilaslaki 17.8.1992/785 3§ Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon, 2. mom. 
LTE
4.1.11.Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326)
8§ Laatu ja potilasturvallisuus, 1 mom. 
Potilaslaki 17.8.1992/785 3§ Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon, 2. mom.
LTE
4.2.7.Laki lääkinnällisistä laitteista (719/2021) 
31§ Määritelmät
32§ Ammattimaista käyttöä koskevat yleiset vaatimukset
33§ Vaaratilanteista ilmoittaminen
34§ Seurantajärjestelmä
35§ Terveydenhuollon yksikön oma laitevalmistus
36§ Implanttikortti ja potilaalle annettavat tiedot implantoitavasta laitteesta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) 23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
§
4.2.8.Laki lääkinnällisistä laitteista (719/2021) 
34§ Seurantajärjestelmä
§
4.2.9.Laki lääkinnällisistä laitteista (719/2021) 
32§ Ammattimaista käyttöä koskevat yleiset vaatimukset
S
4.2.10.Laki lääkinnällisistä laitteista (719/2021) 
33§ Vaaratilanteista ilmoittaminen
FIMEA määräys1/2023 (Dnro FIMEA/2021/00734
LTE
4.2.12.16.05.2023 FIMEA/2021/007734  Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus: Lääkinnällisestä laitteesta tehtävä  ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
59§ Täydennys-koulutusvelvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
LTE
4.2.13.Työturvallisuuslaki (23.8.2002/738)
14§ Työntekijälle annettava opetus ja ohjaus
LTE
4.2.14.Laki lääkinnällisistä laitteista (719/2021) 
33§ Vaaratilanteista ilmoittaminen
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) 27§  Palveluntuottajan omavalvonta
§
4.3.6.Tartuntatautilaki (1227/2016)
9 § (20.12.2022/1149) Torjuntatyö hyvinvointialueella, 
1., 2. ja 3. mom.
17§ Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) 23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
26§ Omavalvonta-ohjelma, 1 mom.
§
4.3.7.Tartuntatautilaki (1227/2016)
7§ Valtakunnallinen torjuntatyö,  2.mom.
9 § (20.12.2022/1149)
Torjuntatyö hyvinvointialueella, 1., 2. ja 3. mom.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
59§ Täydennyskoulutus-velvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
LTE
4.3.8.Tartuntatautilaki (1227/2016)
7§ Valtakunnallinen torjuntatyö, 2.mom.
9 § (20.12.2022/1149)
Torjuntatyö hyvinvointialueella, 1., 2. ja 3. mom.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
59§ Täydennys-koulutusvelvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
LTE
4.3.9.Tartuntatautilaki (1227/2016)
9 § (20.12.2022/1149) Torjuntatyö hyvinvointialueella, 
1., 2. ja 3. mom.
17§ Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) 23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
27§  Palveluntuottajan omavalvonta
LTE
4.3.10.Tartuntatautilaki (1227/2016)
17§ Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) 27§  Palveluntuottajan omavalvonta
LTE
4.3.11.Tartuntatautilaki (1227/2016)
7§ Valtakunnallinen torjuntatyö, 2. mom.
17§ Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta, 2. mom.
VN asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (8/2021)
3§ Valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelu ja yhteen sovittaminen
Valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelua ja yhteen sovittamista varten säädetään
7) Vaasan shp:lle asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen ja  suunnittelun kansallisen yhteensovittamisen tehtävät.
LTE