Siirry sisältöön

Mittaamisella tuotetaan tietoa päätöksenteon ja kehittämisen tueksi. Mittarit auttavat luomaan tilannekuvan ja tunnistamaan tarvittavat kehittämistoimenpiteet turvallisuuden parantamiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallisissa tavoitteissa hyvinvointialueille on mukana asiakas- ja potilasturvallisuusmittareiden käyttöönotto vuoteen 2026 mennessä. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus tukee hyvinvointialueiden yhteisen mittariston kehittämistä.  

Keskuksen ylläpitämä tasomittauslinja on jatkanut vuonna 2021 VN TEAS -hankkeen raportissa Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt, ehdotus seurannan mittaristoksi ehdotettujen mittareiden työstämistä. Työtä on tehty kolmessa alatyöryhmässä:

Mittaristoehdotuksista pyydetään kommentit asiantuntijaverkostolta. Tavoitteena on vuoden 2023 aikana julkaista ensimmäinen versio ainakin tarkistuslista- ja kuuman linjan mittareista.

Ota yhteyttä: Merja Sahlström, merja.sahlstrom(a)ovph.fi