Siirry sisältöön

Terveydenhuollossa sattuvista vaaratapahtumista ei ole tehty Suomessa valtakunnallista selvitystä. Käsitys vaaratapahtumien yleisyydestä perustuu kansainvälisten tutkimusten perusteella tehtyihin arvioihin.

Jotta potilas- ja asiakasturvallisuuden taso saadaan selvitettyä, on yhtenäisin menetelmin tehtävä poikkileikkaustutkimus kansallisesti sovitulla mittaustavalla.

Pohjana tasomittaukselle käytetään mm. Vaasan sairaanhoitopiirissä vuonna 2017 toteutetun kokonaisvaltaisen potilasturvallisuustutkimuksen menetelmiä ja mittaristoa.

Lue myös: VN TEAS -hanke ”Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt”

Ota yhteyttä: Merja Sahlström, merja.sahlstrom(a)ovph.fi