Siirry sisältöön
Työkalut

Kuuman linjan indikaattorit on päivitetty


Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on julkaissut indikaattorit, joiden avulla voidaan havaita vakavat turvallisuuspoikkeamat hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Indikaattoreita kutsutaan kuuman linjan indikaattoreiksi.

Kuuman linjan (never event) indikaattorit kuvastavat tapahtumia, joita ei saisi koskaan tapahtua ja jotka ovat vältettävissä noudattamalla turvallisuussuosituksia ja -ohjeistuksia. Indikaattoreiden osoittaessa vakavaa turvallisuuspoikkeamaa, tulisi organisaatiossa käynnistää välittömästi korjaavat ja ehkäisevät toimet. Indikaattorit pohjautuvat NHS:n never event -indikaattoreihin.

Kuuman linjan indikaattorit on alun perin julkaistu Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt ‒ Ehdotus seurannan mittaristoksi -hankeraportissa. Indikaattoreiden päivitystyötä tehtiin Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tasomittauksen kehittämislinjassa ja keväällä 2023 niihin pyydettiin kommentteja noin 160 sotealan asiantuntijalta.

Kuuman linjan indikaattorit elävät koko ajan toiminnan, toimintaympäristön ja ohjeistuksien muuttuessa ja sen vuoksi niitä tullaan päivittämään säännöllisesti.

Uusimmat päivitetyt kuuman linjan indikaattorit löytyvät Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen materiaalipankista.

Lisätietoja: Merja Sahlström, erikoissuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, p. 040 193 6920, merja.sahlstrom(a)ovph.fi