Siirry sisältöön
Työkalut

Tarkistuslistaindikaattorit kertovat, ovatko asiakas- ja potilasturvallisuuden rakenteet ja prosessit ajan tasalla ja tavoitteiden mukaisia


Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on julkaissut päivitetyt tarkistuslistaindikaattorit, joiden avulla tarkistetaan toteutuvatko turvallisuutta tukevat rakenteet ja prosessit erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja sosiaalipalveluissa.

Indikaattorit on jaettu kolmeen luokkaan: perustaso, edistynyt taso ja edelläkävijätaso. Perustaso on tarkoitettu minimistandardiksi. Ottamalla käyttöön edistyneemmän ja edelläkävijätason indikaattorit hyvinvointialue osoittaa strategista sitoutumista turvallisuuden edistämiseen.

Tarkoitus on, että indikaattoreiden tilanne tarkistetaan vuosittain ja yhteenveto tuloksista liitetään osaksi julkista vuosiraportointia.

Sotealan asiantuntijat ovat kommentoineet indikaattoreita

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen tasomittauslinjan työryhmä on jatkotyöstänyt nyt julkaistut indikaattorit Potilas- ja asiakasturvallisuuden tilannekuva ja seurantamenettelyt – Ehdotus seurannan mittaristoksi -hankeraportissa ehdotetuista asiakas- ja potilasturvallisuusindikaattoreista.

Päivitystyö saatiin päätökseen keväällä 2023 ja indikaattoriluonnokset lähetettiin kommenteille n. 160 sotealan asiantuntijalle. Saatujen kommenttien perusteella työryhmä vielä työsti indikaattoreita eteenpäin.  

Indikaattoreiden päivitystyössä pyrittiin huomioimaan hyvinvointialuemuutos ja tuomaan myös vahvemmin esiin asiakasturvallisuuden näkökulmaa. Tarkistuslistan käytettävyyttä ja visualisuutta lisättiin väliotsikoiden ja värityksen avulla. Myös indikaattoreiden sanoituksia ja tasoja tarkastettiin ja uusia indikaattoreita otettiin mukaan.

Tarkistuslistaindikaattoreita päivitetään säännöllisesti

Mittarit ja indikaattorit elävät koko ajan toiminnan, toimintaympäristön ja ohjeistuksien muuttuessa, niin myös nämä tarkistuslistaindikaattorit. Sen vuoksi indikaattoreita tullaan päivittämään säännöllisesti myös jatkossa, ja päivitystarve arvioidaan vuosittain. Työtä tarvitaan vielä erityisesti asiakasturvallisuuden osalta.

Uusimmat päivitetyt tarkistuslistaindikaattorit löytyvät Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen materiaalipankista.

Lisätietoja: Merja Sahlström, erikoissuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, p. 040 193 6920, merja.sahlstrom(a)ovph.fi