Siirry sisältöön
Uutiset

Työpajoja asiakasturvallisuuden edistämiseksi sosiaalihuollossa


Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus järjestää sosiaalihuollon asiakasturvallisuuden työpajoja hyvinvointialueiden sosiaalialan asiantuntijoille. Tärkeimmät työskentelyn kohteet asiakasturvallisuuden vahvistamiseksi sosiaalihuollossa valitaan myöhemmin yhdessä hyvinvointialueiden kanssa.

Yhdessä sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa järjestettävien viiden alueellisen työpajan tavoitteena on asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanon edistäminen hyvinvointialueiden sosiaalihuollon asiantuntijoiden parissa. Tavoitteena on myös asiakasturvallisuuden tilannekuvan kartoittaminen kansallisen suunnittelun ja kehittämisen koordinoimiseksi.

Työpajat pidetään hybridimuotoisina syys-marraskuussa kaikilla sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueilla. Osallistujina tähän mennessä pidetyissä työpajoissa on ollut kussakin noin sata sosiaalialan asiantuntijaa (vastaavaa esihenkilöä tai johtajaa, sosiaalityöntekijää tai -ohjaajaa tai asiakasturvallisuuden avainhenkilöä).

Osallistujat ovat kuulleet asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiasta ja sen toimeenpanoa tukemaan perustetusta sosiaalialan asiantuntijaryhmästä. Asiakasturvallisuudesta käytännön työssä on kertonut työelämäprofessori ja OTKESin johtava tutkija Hanna Tiirinki. Tutkimus-, kehittämis- ja koulutusyhteistyöstä ovat alustaneet alueen yliopiston, ammattikorkeakoulun ja sosiaalialan osaamiskeskusten edustajat.

Työpajojen osanottajilta on Henkilöstön turvallisuuskuva -työkalua soveltaen kysytty, kuinka turvalliseksi he kokisivat olonsa, jos he olisivat asiakkaina tai potilaina omassa yksikössään. Lisäksi on kartoitettu asiakasturvallisuuden riskejä ja asiakkaan turvallisuutta vahvistavia käytänteitä. Lopuksi on työstetty yhdessä sitä, millaisilla eri tavoilla voisimme verkostomaisessa yhteistyössä vahvistaa asiakasturvallisuutta.

Kaikista viidestä tilaisuudesta kootaan raportti vuoden loppuun mennessä. Tulokset arvioidaan sosiaalialan asiantuntijatyöryhmässä jatkotyöskentelyn suuntaamiseksi. Hyvinvointialueiden kanssa sovitaan vuoden 2024 alussa siitä, mitä työpajoissa nousseiden kehittämistarpeiden pohjalta valitaan yhteisen työskentelyn kohteeksi.