Siirry sisältöön

Voit ladata ja tulostaa dokumentin tästä (pdf).

Organisaation asiakas- ja potilasturvallisuutta ja turvallisuuskulttuuria peilaa henkilöstön oma käsitys turvallisuuden tasosta. Työntekijän turvallisuuskuvaan yhteisön toiminnan turvallisuudesta vaikuttavat omat kokemukset ja havainnot sekä muiden työntekijöiden, läheisten ja tuttavien kertomukset.

Henkilöstön turvallisuuskuvan nopeaan selvittämiseen voidaan käyttää turvallisuusindeksiä (Net Safety Score, NSS). Turvallisuusindeksi on verrattavissa henkilöstön suositteluindeksiin (Net Promoter Score).

Turvallisuusindeksin laskeminen

Kysymyksenä on: ”Minulla olisi turvallinen olo, jos olisin yksikössäni asiakkaana tai potilaana” ja asteikkona 1–5. 

Vastausten jakaumasta lasketaan turvallisuusindeksi vähentämällä vastausten 45 (täysin tai jokseenkin samaa mieltä) prosenttiosuudesta vastausten 1–2 (täysin tai jokseenkin eri mieltä) prosenttiosuus. Laskennasta jäävät pois passiiviset vastaukset (3 = ei eri mieltä eikä samaa mieltä).

Turvallisuusindeksin arvo on välillä -100 ja +100.

Tuloksen tulkinta

Organisaation turvallisuusindeksin lähtötaso määräytyy ensimmäisessä mittauksessa. Tulos on todennäköisesti positiivinen. Negatiivinen tulos on mahdollinen, ja se kertoo merkittävästä turvallisuusongelmasta.

Tulosta verrataan joko

  • koko organisaation tasolla (suhteessa koko organisaation tavoitteeseen tai edelliseen mittaukseen)
  • palveluyksikön tasolla (suhteessa koko organisaation tavoitteeseen tai edelliseen mittaukseen tai muihin palveluyksiköihin)

Mittauksen toteuttaminen

Organisaatio voi liittää Henkilöstön turvallisuuskuva -mittarin muun henkilöstökyselyn yhteyteen tai toteuttaa mittauksen erikseen. Mittarille ei ole omaa sovellusta.

Esimerkki turvallisuusindeksin käytöstä

Tässä esimerkissä tavoitetasot ovat esimerkkejä. Mittarin käyttäjäorganisaatio voi itse määritellä sopivan seurantatiheyden ja tavoitetasot. 

Seuranta

Tiheys: X kertaa vuodessa 
Taso: Hyvinvointialue, palvelulinja ja -yksikkö tai muu organisaation taso. 

Tavoitteet

Lyhyt aikaväli: Henkilöstön turvallisuuskuvan indeksi on vähintään 55 % vuonna 2.
Pitkä aikaväli: Henkilöstön turvallisuuskuvan indeksi on vähintään 60 % vuonna ___.

Tulokset

Tuloksia suhteessa tavoitteisiin voi kuvata liikennevaloväreillä tai plus/miinus -merkein numeraalisen vertailun visualisoimiseksi.

+ tai ++ (vihreä) Turvallisuusindeksi on vähintään 55 % vuonna 2.

– + tai – (keltainen) Turvallisuusindeksi on alle 55 % ja paranee verrattuna vuoteen 1.

– tai – – (punainen) Turvallisuusindeksi on alle 55 % ja heikkenee verrattuna vuoteen 1.

Tulosten yhteyteen kannattaa lisätä myös vastaajien osuus palveluyksikön/organisaation henkilöstömäärästä, jolloin lukija voi paremmin arvioida tulosten luotettavuutta.

————

Tämä dokumentti on laadittu Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimenpideohjelman strategiaryhmässä 3.3 (aik. suunnitteluryhmä). Lisäksi se on ollut kommenttikierroksella Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen Asiakas- ja potilasturvallisuusverkostossa ja hyväksytty Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen asiantuntijaneuvostossa 5.5.2023.

Lisätietoja projektipäällikkö Petri Pommelin (etunimi.sukunimi@pirha.fi) tai Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus (noharm(a)ovph.fi). Julkaistu 26.5.2023. Julkaisija Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. www.asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi/

Työkalun päivitystarve tarkistetaan vuosittain.