Siirry sisältöön
Työkalut

Uusi työkalu: Digipalvelujen riskien arviointi

Työkalun avulla voidaan suunnitella saavutettavampia ja käyttäjälähtöisempiä palveluja, joissa erilaiset riskit on otettu jo ennalta huomioon ja niihin on voitu valmistautua ja reagoida riittävällä tavalla. Myös haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt voidaan ottaa paremmin huomioon.

Tavoitteena on ollut laatia hyvinvointialueille yhtenäinen menettelymalli sosiaali- ja terveydenhuollon etä- ja digipalvelujen riskien arviointiin.

Työkalussa tarkastelu tehdään asiakkaan tai potilaan näkökulmasta ja mahdolliset vaaratapahtumat ja riskit tunnistetaan heidän näkökulmastaan.

Työkalu perustuu Riskirusetti-riskienhallintamalliin (BowTie). Sen avulla voidaan kuvata erilaisia tapahtumaketjuja, jotka voivat johtaa vaaratapahtumaan. Tapahtumaketjut voidaan katkaista erilaisilla suojauksilla.

Kenelle työkalu on suunnattu?

Työkalu on suunnattu digipalvelujen tuotannosta ja suunnittelusta vastaaville henkilöille. Sitä voi käyttää palvelujen suunnitteluvaiheessa tunnistamaan huomioon otettavia riskejä ja välttämään niitä.

Työkalua voi käyttää apuna myös palveluja kilpailuttaessa määrittelemään toiminnallisia kriteerejä. Asiakkaiden digituessa työkalua voi käyttää suunnitteluvaiheessa sekä toteutusvaiheessa arvioimaan eri tekijöitä, joihin tulee kiinnittää huomiota.

Työkalua voi käyttää myös jo tapahtuneen vaaratapahtuman tarkastelussa. Sen avulla voidaan arvioida, oliko riittäviä suojauksia ollut olemassa ja oliko niitä käytetty.

Tavoitteena kaikille turvalliset etä- ja digipalvelut

Digipalvelujen riskien arviointi -työkalu liittyy Kansalliseen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategiaan 2022-2026 ja sen tavoitteeseen 3.2, joka pyrkii varmistamaan kaikille turvalliset etä- ja digipalvelut. Tavoitteen yhtenä toimenpiteenä on, että yhteistyöalueet/palvelunjärjestäjät laativat ja ottavat käyttöön menettelyt digitaalisten ja etäpalvelujen riskien arviointiin.

Työkalun Asiantuntijatyöryhmään ovat kuuluneet Petri Pommelin, Maija Valta, Antti-Jussi Ämmälä, Tuija Ikonen ja Irina Laatikainen.

Lue lisää