Siirry sisältöön
  • Hoidon tai hoivan turvallisuuden varmistamiseksi tehtäviä toimenpiteitä.
  • Keinoja suojata asiakas tai potilas vahingoittumiselta.
  • Oikea hoito oikeaan aikaan oikealle henkilölle.
  • Hoidosta tai hoivasta ei aiheudu haittaa.
  • Osa terveydenhuollon ja hoivapalvelujen laatua.
  • Sisältää lääkitysturvallisuuden, laiteturvallisuuden ja sairaalahygienian.

Keskeisiä käsitteitä