Siirry sisältöön
Strategian toimenpidenumeroLaki, §, momenttiKommentitVahva lakiperusta (§)Lain toteutumista edistävä (LTE)Suositus (S)
1.1.5.Laki hyvinvointialueesta (29.6.2021/611)
29§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
LTE
1.1.6.Laki hyvinvointialueesta (29.6.2021/611)
29§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Sosiaalihuoltolaki (30.12.2014/1301)
8§ Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen
Yhdenvertaisuuslaki (30.12.2014/1325)
5§ Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
LTE
1.1.7.Laki hyvinvointialueesta (29.6.2021/611)
29§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
THL: Osallisuuden edistäjän opasLTE
1.1.8.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
26§ Omavalvontaohjelma
27§ Palveluntuottajan omavalvonta
§
1.1.9.Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (22.9.2000/812)
5§ Asiakkaan oikeus saada selvitys toimenpidevaihtoehdoista
8§ Itsemääräämisoikeus ja osallistuminen
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 17.8.1992/785 5§ Potilaan tiedonsaantioikeus
6§ Potilaan itsemääräämisoikeus
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 4§ Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
Hallintolaki (9.5.2014/368) 7§ Palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus
LTE
1.1.10.Laki hyvinvointialueesta (29.6.2021/611) 
29§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Yhdenvertaisuuslaki (30.12.2014/1325) 
5§ Viranomaisen velvollisuus edistää yhdenvertaisuutta
Sosiaalihuoltolaki (30.12.2014/1301) 
8§ Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden  hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen
§
1.1.11.VN asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien  keskittämisestä annetun VN:n asetuksen muuttamisesta (8/2021)
3§ Valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelu ja yhteen sovittaminen
LTE
1.1.12.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
59§ Täydennyskoulutus-velvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (26.6.2015/817)
5§ Ammattipätevyyden ylläpitäminen ja osaamisen kehittäminen
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559)
18§ Täydennyskoulutus-velvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
LTE
1.2.6.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023) 23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
26§ Omavalvontaohjelma
27§ Palveluntuottajan omavalvonta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 22§ Valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet 2023–2026 
LTE
1.2.7.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 10§ Asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen
Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326)
8a§ Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut
Sosiaalihuoltolaki (30.12.2014/1301)
41§ Monialainen yhteistyö
LTE
1.2.8.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 10§ Asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
26§ Omavalvontaohjelma
27§ Palveluntuottajan omavalvonta
Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326)
8a§ Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut
Sosiaalihuoltolaki (30.12.2014/1301)
41§ Monialainen yhteistyö
§
1.2.9.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 59§ Täydennyskoulutus-velvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (26.6.2015/817)
5§ Ammattipätevyyden ylläpitäminen ja osaamisen kehittäminen
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559)
18§ Täydennyskoulutus-velvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
1.2.10.Laki hyvinvointialueesta (29.6.2021/611) 
29§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 22§ Valtakunnalliset tavoitteet sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
26§ Omavalvontaohjelma
27§ Palveluntuottajan omavalvonta
Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnalliset tavoitteet 2023–2026 
§
1.2.11.Terveydenhuoltolaki (30.12.2010/1326)
8§ Laatu ja potilasturvallisuus,
1 mom.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
9§ Henkilöstö, 2. mom.
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559)
18§ Täydennyskoulutus-velvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 8§ Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu
Potilaslaki 17.8.1992/785
3§ Potilaalla on oikeus laadultaan hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon,
2 mom.
STM:n julkaisema Turvallinen
lääkehoito: Opas lääkehoito-suunnitelman laatimiseen (2021)
§
1.2.12.VN asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien  keskittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (8/2021)
3§ Valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelu ja yhteen sovittaminen
Valtakunnallisen kokonaisuuden suunnittelua ja yhteen sovittamista varten säädetään
7) Vaasan shp:lle asiakas- ja potilasturvallisuuden kehittämisen ja  suunnittelun kansallisen yhteensovittamisen tehtävät.
LTE
1.3.3.Laki hyvinvointialueesta (29.6.2021/611) 
29§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
LTE
1.3.4.Laki hyvinvointialueesta (29.6.2021/611) 
29§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021) 10§ Asiakkaiden palvelujen yhteensovittaminen
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
26§ Omavalvontaohjelma
27§ Palveluntuottajan omavalvonta
LTE
1.3.5.Laki hyvinvointialueesta (29.6.2021/611) 
29§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
26§ Omavalvontaohjelma
27§ Palveluntuottajan omavalvonta
§
1.3.6.Laki hyvinvointialueesta (29.6.2021/611) 
29§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
26§ Omavalvontaohjelma
27§ Palveluntuottajan omavalvonta
LTE
1.3.7.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
26§ Omavalvontaohjelma
27§ Palveluntuottajan omavalvonta
Laki hyvinvointialueesta (29.6.2021/611)
34 § Viestintä
§
1.3.8.Laki hyvinvointialueesta (29.6.2021/611) 
29§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
26§ Omavalvontaohjelma
27§ Palveluntuottajan omavalvonta
§
1.3.9.Laki hyvinvointialueesta (29.6.2021/611) 
29§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta (741/2023)
23§ Palvelunjärjestäjän omavalvonta
26§ Omavalvontaohjelma
27§ Palveluntuottajan omavalvonta
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
4 § Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (15.3.2019/306)
7 § 1 mom. Saavutettavuusvaatimukset ja niiden täyttäminen
§
1.3.10.Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021)
59§ Täydennyskoulutus-velvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (26.6.2015/817)
5§ Ammattipätevyyden ylläpitäminen ja osaamisen kehittäminen
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (28.6.1994/559)
18§ Täydennyskoulutus-velvollisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen
LTE
1.3.11.Laki hyvinvointialueesta (29.6.2021/611) 
29§ Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
LTE