Siirry sisältöön
Strategia

Vuosiraportti 2023 kertoo: Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpano on hyvässä vauhdissa

Tavoite, että Suomi on asiakas- ja potilasturvallisuuden mallimaa vuonna 2026, on taas askeleen lähempänä. Sosiaali- ja terveysministeriö ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus verkostoineen edistivät strategian tavoitteiden toteuttamista tiiviissä yhteistyössä hyvinvointialueiden, palveluntuottajien, asiantuntijaorganisaatioiden ja sidosryhmien kanssa.

Hyvinvointialueiden tekemät itsearvioinnit osoittivat strategian toimeenpanon vaihtelevan alueittain, mutta yleisesti ottaen toimeenpano on edennyt hyvin. Itsearvioinnit tehtiin Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen strategian seurantaan ja arviointiin kehittämällä työkalulla. Sen avulla saatiin ensimmäistä kertaa kattava arviointi Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toteutuksesta jokaiselta 23 julkiselta palvelunjärjestäjältä.

Kymmenen strategiaryhmää teki strategian toimeenpanon tueksi useita erillisselvityksiä sekä valmisteli työkaluja ja kuvauksia. Valmistuneet työkalut ja kuvaukset julkaistiin keskuksen verkkosivuilla ja niistä viestittiin muun muassa sosiaalisessa mediassa ja Asiakas ja potilasturvallisuuskeskuksen uutiskirjeissä.

Tarkemmat tiedot strategian toimeenpanoa edistävästä valmistelusta ja toiminnasta sekä itsearvioinneista löytyvät vuosiraportista 2023 ”Matkalla mallimaaksi, Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian ja toimeenpanosuunnitelman 2022−2026 toteutuminen”.

Lisätietoja:

Merja Sahlström, erikoissuunnittelija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, merja.sahlstrom(a)ovph.fi, p. 040 193 6920