Siirry sisältöön
Uutiset

Uusi työkalu on julkaistu: Kuvaus sisäisen auditointisuunnitelman laatimiseen

Työkalu auttaa laatimaan sisäisen auditointisuunnitelman, jossa keskitytään asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämiseen.

Kuvaus alkaa auditoinnin määritelmästä ja jatkuu auditoinnin tavoitteiden asettamiseen, laajuuden määrittelyyn ja tulosten raportointiin.

Kenelle työkalu on tarkoitettu?

Kuvaus on tarkoitettu erityisesti niille hyvinvointialueille, joilla ei ole laatujärjestelmää käytössä. Laatujärjestelmään liittyvät auditoinnit tehdään aina käytössä olevan standardin mukaisesti.

Työkalun tausta

Laadittu kuvaus perustuu Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 3.1.8 toimenpiteeseen. Siinä kuvataan, että kehittämistyötä tehdään järjestelmällisesti ja kokonaisvaltaisesti laadunhallinnan tai sisäisiä ja ulkoisia auditointimenettelyjä käyttäen.

Tähän liittyen todetaan, että hyvinvointialue laatii oman toiminnan auditointisuunnitelman, käyttää säännöllistä auditointia laadun ja turvallisuuden kehittämisessä sekä raportoi päättäville ja arvioiville toimielimille laadunhallinnan ja auditoinnin kehittämistoimenpiteistä.

Lue lisää!