Siirry sisältöön
Työkalut

Uusi työkalu: Laitevastuuhenkilön yleinen toimenkuva

Laitevastuuhenkilön yleinen toimenkuva auttaa hahmottamaan palveluyksikön/palvelupisteen laiteturvallisuudesta vastaavan henkilön tehtäviä.

Laitevastuuhenkilöt varmistavat osaltaan lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta organisaatioissa muun muassa huomioimalla lääkinnällisiä laitteita koskevan lain (719/2021) oleellisen sisällön (4. luku).

Laitevastuuhenkilö on avainasemassa oman palveluyksikkönsä/-pisteensä laiteturvallisuuden edistäjänä, sillä hän tuntee oman yksikkönsä työn erityispiirteet ja työssä tarvittavat lääkinnälliset laitteet.

Laiteturvallisuus on kiinteä osa asiakas- ja potilasturvallisuutta

Jonkinlaisia lääkinnällisiä laitteita käytetään suuressa osassa sote-palveluja tuottavissa palveluyksiköissä/-pisteissä.

Potilasturvallisuuden takaamiseksi laiteturvallisuudesta tulee huolehtia muun muassa siten, että laitteita käytetään valmistajan toimittaman käyttöohjeen mukaisesti ja laitteen käyttöön on saatu riittävä perehdytys ja koulutus.

Palveluyksikön/-pisteen laiteturvallisuutta voidaan edistää nimeämällä laitevastuuhenkilö, joka osaltaan varmistaa palvelupisteensä lääkinnällisten laitteiden käytön turvallisuutta.

Toimenkuva ja tarkistuslista

Laitevastuuhenkilön yleinen toimenkuva -työkalu sisältää toimenkuvan lisäksi tarkistuslistan, johon on koottu yksikön laiteturvallisuutta varmistavia tehtäviä. Toimenkuvaa voidaan hyödyntää kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä/pisteissä, joissa lääkinnällisiä laitteita käytetään. 

Laitevastuuhenkilön yleinen toimenkuva on tehty osana Asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian 4.2. tavoitteen tehtäviä. Toimenkuva on ollut kommentoitavana muun muassa Laiteturvallisuusverkostossa.

Lue lisää