Siirry sisältöön

Seminaari I: Johtaminen ja kommunikaatio

Puheenjohtajat:  
Tuija Ikonen, Johtaja Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus, Potilasturvallisuuden professori, Turun yliopisto ja 
Jussi-Pekka Rauha, FaT, sairaala-apteekkari, Vaasan keskussairaala  
Kommenttipuheenvuorot:  
Jussi-Pekka Rauha, sairaala-apteekkari, FaT, Vaasan keskussairaala ja  
Susanne Salmela, HvD/TtT, utvecklingsöverskötare/ kehittämisylihoitaja, Vasa centralsjukhus 

12:00–12:15 Tervetuloa ja esittäytyminen
12:15–13:15 Johtaminen kompleksisessa maailmassa/ Ledarskap i en komplex värld 
Pirkko Vartiainen, Professori, Sosiaali- ja terveyshallinto. Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede 
13:15–13:25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu 
13:25–13:45 Kahvitauko 
13:45–14:15 Kompleksisuuden monitulkintainen johtaminen/ Komplexitetens mångtydiga ledarskap 
Juha Lindell, HTT, Yliopiston lehtori, Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede  
14:15–14:30 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu 
14:30–15:00 Epävarman tulevaisuuden tarkastelu/ Granskning av en osäker framtid 
Hanna-Kaisa Pernaa, HTT, Tutkijatohtori, Vaasan yliopisto, Johtamisen yksikkö, Sosiaali- ja terveyshallintotiede 
15:00–15:15 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu 
15:15–15:30 Yhteenveto