Siirry sisältöön

Palveluiden käyttäjät ja läheiset sitoutuneina vaikuttajina sosiaali- ja terveydenhuollossa

Voit pyytää tallenteen sähköpostilla osoitteesta noharm(a)ovph.fi.

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat
Merja Sahlström, tieto- ja kehittämispalvelujen päällikkö, Ylä-Savon sote ja Tarja Pajunen, erityisasiantuntija, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

12.15–13.00 Nothing about us without us. Asiakkaiden osallisuus ja kansalaistoiminta hyvinvointipalveluissa.
Aila-Leena Matthies, professori, Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, sosiaalitieteet

13.00–13.15 Asiakkaan ja potilaan näkökulma osallisuudesta
Erno Rajahalme, kokemusasiantuntija ja asiakasraatilainen, HUS  

13.15–13.30 Kahvitauko

13.30–14.10 Paljon palveluita käyttävien voimaannuttaminen Case Manager -mallilla
Katri Nousiainen, projektisuunnittelija, Tulevaisuuden sote-keskus -hanke, Päijät-Sote

14.10–14.20 Case Manager turvana hoito ja palvelut sujuvammaksi, asiakkaan ja potilaan puheenvuoro
Seppo Syrjänen, kokemusasiantuntija ja asiakasraatilainen, HUS

14.20–15.00 Miten vahvistaa asiakkaan ja läheisen osallisuus ja osallistuminen
Julia Lumijärvi, lakimies (sote), Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry

15.00–15.10 Kommenttipuheenvuoro
Merja Sahlström, tieto- ja kehittämispalvelujen päällikkö, Ylä-Savon sote

15.10–15.15 Puheenjohtajan yhteenveto