Siirry sisältöön

Seminaaripäivä III: Vaaratapahtumista ja potilasvahingoista oppiminen

Puheenjohtajat:
Mari Plukka, sairaanhoitaja YAMK, väitöskirjatutkija Åbo Akademi, laatujohtaja, Pohjanmaan hyvinvointialue
Marianne Kuusisto, farmaseutti, FM, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, tohtorikoulutettava, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
Kommenttipuheenvuorot: 
Pirjo Lehtomäki, TtM, sairaanhoitaja, kätilö, suunnittelija, Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskus
Sari Mäkinen, sairaanhoitaja AMK, sairaanhoitaja, potilasasiamies, Vaasan keskussairaala  

12.00–12.15 Tervetuloa ja esittäytyminen, puheenjohtajat

12.15–13.00 Lääkehoidon vaaratapahtumat ja riskienhallinta
Anna-Riia Holmström, FaT, lääkitysturvallisuuden ja hoidon vaikuttavuuden apulaisprofessori, HOH Helsinki One Health, Helsingin yliopisto

13.00–13.10 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

13.10–13.30 Kahvitauko

13.30–14.15 Haipro-ilmoitusten hyödyntäminen lääkehoidon prosessin kehittämisessä ja lääkehaittojen ennaltaehkäisyssä
Outi Laatikainen, proviisori, FT, tutkija, MRC Oulu, Oulun yliopisto ja Oulun yliopistollinen sairaala

14.15–14.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

14.30–15.15 Tekstinlouhinta lääkehoidon vaaratapahtumaraporttien vapaatekstikuvausten analyysissa
Marja Härkänen, TtT, dosentti (lääkitysturvallisuus), yliopistotutkija, Itä-Suomen yliopisto

15.15–15.25 Kommenttipuheenvuorot ja keskustelu

15.25–15.30 Yhteenveto