Siirry sisältöön
Uutiset

Sosiaali- ja terveydenhuollon haitta- ja vaaratapahtumien ilmoitusmenettelyjen pyöreän pöydän keskustelutilaisuus


Sosiaali- ja terveysministeriö ja Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus järjestivät 13.10. kutsutilaisuuden ”Asiakas- ja potilasturvallisuutta koskevat ilmoitusmenettelyt älykkäästi hyötykäyttöön”. Tilaisuudessa kuultiin laajasti valtionhallinnon eri viranomaisten, yliopistosairaaloiden ja muiden tietotuotannon, tietojärjestelmien ja teknologioiden parissa toimivien sidosryhmien edustajia.

Tapaamisessa tunnusteltiin, onko Suomessa kiinnostusta lähteä kehittämään yhdessä ratkaisuja ilmoitustiedon älykkääksi hyödyntämiseksi. Keskusteluissa tuli esiin tahto parantaa ilmoitusmenettelyistä saatavaa tietoa, ja myös lainsäädännön muutostarpeita tunnistettiin. Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus jatkaa hankekokonaisuuden ja pilotointien suunnittelun koordinointia yhteistyössä STM:n kanssa.

Tietovarannot alihyödynnettyjä

Velvoittavista ja vapaaehtoisista asiakas- ja potilasturvallisuuden ilmoitusmenettelyistä kertyy paljon tietoa haittatapahtumista ja vaaratilanteista. Nämä tietovarannot ovat alihyödynnettyjä, vaikka ne tarjoavat tosielämän tilannekuvia ja tietoa siitä, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon turvallisuutta, laatua ja vaikuttavuutta voisi parantaa. Digitaalisuus ja älykkäät sovellukset voivat mullistaa tiedon käytön ja toiminnan kehittämisen.

Virossa valmistellaan ilmoituskäytäntöjen digitaalista uudistamista

Viron sosiaaliministeriön terveydenhuollon verkoston johtaja Heli Paluste ja Pärnun sairaalan laatujohtaja Teele Orgse kertoivat valmistelussa olevasta ilmoituskäytäntöjen digitaalisesta uudistamisesta, jossa periaatteena on kertakirjaamisen jälkeen standardien, digitalisaation ja tietorakenteiden avulla eri käyttötarkoituksiin ohjautuva tekoälyn avulla analysoitu tieto.

Lisätietoja: Hanna Toiviainen, ohjelmapäällikkö hanna.toiviainen(a)ovph.fi, p. 040 485 5493) ja johtaja Tuija Ikonen (tuija.ikonen(a)ovph.fi).