Siirry sisältöön
Blogi

Sari Lintusen blogikirjoitus: Virtuaaliteknologia osaamisen varmistamisessa – mitä tulisi huomioida ennen hankintaa?


Virtuaaliteknologioiden käyttö saattaa olla hyvinkin innostavaa ja vaikuttaa helppokäyttöiseltä; esimerkiksi virtuaalilasien käyttö ja hankinta on melko vaivatonta. Ennen teknologioiden hankkimista tulee kuitenkin ottaa huomioon, mitä niiden käyttöönotto edellyttää ja vaatii.

Hankkeessa VPMDT eli ”Virtual Platform for Medical Device Training  – Terveysteknologia- ja lääkintälaiteosaamista varmentava ja niitä kehittävä virtuaalinen oppimisympäristöratkaisu” tarkasteltiin osaamisen varmistamisen prosessin nykytilannetta ilman virtuaaliteknologioita ja mitä muutoksia teknologian käyttö tuo prosessiin.

Kuutta hankkeen aiempiin virtuaalikokeiluihin osallistunutta esihenkilöä ja asiantuntijaa haastateltiin ja sen perusteella muodostui selkeä kuva siitä, mitä asioita tulisi huomioida ennen käyttöönottoa:

  • Onko hankintaan riittävä osaaminen?
  • Hankinnasta aiheutuvat ja ylläpitoon liittyvät kustannukset.
  • Vastuut teknologioiden käyttöön tulee suunnitella jo hankintavaiheessa, esimerkiksi kuka on kyseisen prosessin omistaja ja miten koko prosessia hallitaan.
  • Pelkkä kouluttamisessa käytettävien virtuaalilasien hankinta ei riitä, vaan tarvitaan myös niillä katsottava koulutusmateriaali.
  • Koulutusmateriaalien sisältöihin on hyvä tutustua jo ennen hankintaa, mm. mitä ja minkä laatuista materiaalia on valmiiksi saatavilla. Jos koulutusmateriaalia pitää luoda itse, niin on hyvä pohtia kuka sen tekee ja miten, sekä onko siihen varattu riittävästi resursseja ja osaamista.
  • Ennen hankintaa on hyvä myös suunnitella kuka koulutukset järjestää sekä miten ja missä ne järjestetään (esim. aika, paikka, tilat, osallistujien määrä, virtuaalilasien verkkoyhteydet, logistiikka, lasien säilytys ja puhdistus).
  • On tärkeää, että virtuaalilasien käytön ohjaukseen ja neuvontaan sekä mahdollisiin teknisiin ongelmiin on varauduttu jo ennalta. Miten esimerkiksi toimitaan tilanteessa, jos henkilö ei pysty käyttämään virtuaalilaseja?
  • Virtuaalilasien ja koulutusmateriaalien ylläpito vaatii päivittämistä, joka on hyvä suunnitella etukäteen.

Virtuaaliteknologiat ovat kiinnostava menetelmä osaamisen varmistamisessa, ja onnistunutta koulutuskokemusta edistää hyvä käyttöönoton suunnittelu. Virtuaaliteknologiat ovat tavallisempia koulutusmenetelmiä turvallisempia, koska harjoituksia ei tehdä oikeilla asiakkailla tai potilailla. Niiden avulla voidaan myös yhdenmukaistaa käytäntöjä. Uusi opettamis-/oppimismuoto voi motivoida ja innostaa sekä mahdollisesti myös nopeuttaa oppimisprosessia.

————

Kirjoittaja: Sari Lintunen, laiteturvallisuusasiantuntija, palvelujen laadunhallinta, ohjaus ja valvonta, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue

————                  

VPMDT-hankkeella ”Virtual Platform for Medical Device Training  – Terveysteknologia- ja lääkintälaiteosaamista varmentava ja niitä kehittävä virtuaalinen oppimisympäristöratkaisu” tuotettiin lääkinnällisten laitteiden osaamisen varmistamiseen, koulutuksiin ja perehdytyksiin uudenlaisia pedagogisia ja virtuaalisen (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) teknologiaa hyödyntäviä ratkaisuja. Hanketta rahoitettiin Euroopan sosiaalirahastosta REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. Hankkeen toimijoina olivat Tampereen ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Pohjanmaan hyvinvointialueelta Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus. Hanke päättyi syyskuussa 2023.

Lue keskuksen muut blogikirjoitukset täältä!