Siirry sisältöön
Uutiset

Potilasturvallisuustaidot lääkärin työssä -koulutus tukee uudessa työpaikassa


Potilasturvallisuustaidot lääkärin työssä -luentokokonaisuus antaa uudessa työpaikassa aloittavalle lääkärille ja hammaslääkärille perusvalmiudet potilasturvalliseen toimintaan.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistuja

  • tietää työelämässä lääkärinä tarvittavat turvallisuutta varmistavat perustaidot ja osaa soveltaa niitä.
  • osaa toimia moniammatillisessa työyhteisössä.
  • tuntee turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa tilanteita, joihin liittyy potilasturvallisuuden vaarantumisen riskejä.
  • tuntee ja osaa soveltaa suojauksia ja virheiltä ehkäiseviä toimenpiteitä.
  • osaa toimia vaaratapahtumien tai vahinkojen jälkeen.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat sijaisina toimivat neljännen tai viidennen vuosikurssin lääketieteen ja hammaslääketieteen opiskelijat, uudessa tehtävässä aloittavat vastavalmistuneet lääkärit ja hammaslääkärit sekä lääkärit ja hammaslääkärit, jotka haluavat varmistaa potilasturvallisuustaitojaan.

Lue lisää Duodecimin Oppiportin verkkosivulla!