Siirry sisältöön
Blogi

Merja Jutilan blogikirjoitus: Yhteistyössä on voimaa laiteturvallisuudenkin parantamisessa  


Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppaan ”Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö – opas laiteosaamisen varmistamiseen”. Opas laadittiin Laiteturvallisuusverkoston osaajien yhteistyönä.

Kun marraskuussa 2020 aloitin työskentelyn Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksessa, oli ensimmäisiä työtehtäviäni puheenjohtajuus laiteosaamisen kansallisia kriteereitä työstävässä ohjausryhmässä.

Ennen ensimmäistä kokousta kävimme pikaisesti läpi ryhmän tehtäviä tulevien sihteerien kanssa. Kauhun sekaisin ajatuksin kuuntelin kovan luokan ammattilaisten esitystä tehtävän kuvauksesta. Ajattelin, etten mitenkään voi toimia puheenjohtajana ryhmässä, jossa muut jäsenet olivat itseäni selkeästi kokeneempia sekä laiteturvallisuuden että osaamisen kehittämisen saralla.

Ohjausryhmän tehtävänä oli ohjata ja tukea kolmea työryhmää, jotka oli koottu Laiteturvallisuusverkoston vapaaehtoisista osaajista. Työnanto pohjautui Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategiaan 2017-2021. Kyseisen strategian toimeenpanosuunnitelmaan oli kirjattu, että ”Terveydenhuollon laitteiden turvallisen käytön varmistamiseksi tulisi olla kansallisesti määritellyt kriteerit. Osaamiskriteerien tulisi sisältää yhtenäiset määritykset näyttökriteereistä, näytön vastaanottamisesta sekä vastaanottajan osaamisvaatimukset. Kansallisesti tulisi linjata, minkä laitteiden kohdalla osaaminen on varmistettava ja dokumentoitava, kuinka usein varmistaminen tulee tehdä ja kuka organisaatiossa hyväksyy työntekijöiden laiteluvat. Laitelupalomakkeiden tulisi olla kansallisia.”

Melkoinen tavoite.

Ohjausryhmän ensimmäisen kokouksen jälkeen olin lopen uupunut, kun olin yrittänyt 1,5 tunnin ajan pysyä kärryillä siitä, mistä ohjausryhmän jäsenet oikein keskustelivat. Puheenjohtajana oli kuitenkin helpompaa toimia kuin olin uskonut, sillä ohjausryhmän ja työryhmien jäsenet ottivat aktiivisesti osaa keskusteluun ja auttoivat kokematonta puheenjohtajaa tehtävässään. Ohjausryhmän sekä työryhmien työskentely eteni ja materiaalia alkoi jalostua. Pikkuhiljaa pysyin itsekin paremmin kärryn perässä ja lopulta jopa kärryn kyydissä.

Hienolla ryhmätyöllä saimme kirjoitettua dokumentin, joka sai nimekseen ”Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö – opas laiteosaamisen varmistamiseen”. Oppaassa kuvataan lääkinnällisiin laitteisiin liittyvää lainsäädäntöä, ammattimaisen käyttäjän vastuita ja riskipohjaista ajattelua osaamisen varmistamisen näkökulmasta. Lisäksi opas kuvaa laiteosaamisen varmistamisen oppimisprosessia, laiteosaamisen ylläpitoa ja dokumentointia. Mielestäni saimme kasaan hienon kokonaisuuden, jonka avulla lääkinnällisten laitteiden turvallista käyttöä voidaan edistää sote-organisaatioissa.

Nyt voin suurella ilolla ja ylpeydellä kertoa, että sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppaan. Iso kiitos Virpi Korhonen, Sari Lintunen, Tarja Vainiola, Arto Helovuo, Tommi Hietamies, Maija Kinos-Jehkonen, Anne Kokko, Miia Kämppi, Reija Lipponen, Mari Liukka, Kristiina Piironen, Sari Roos, Tuula Saarikoski, Annika Takala, Marjo Tienari ja Minna Ylönen panoksestanne oppaan kirjoittamisessa sekä avustanne ja ymmärryksestänne puheenjohtajan pestiä hoitaessani. Voin todeta, että yhteistyössä on todellakin voimaa.

———
Kirjoittaja Merja Jutila toimii Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksessa suunnittelijana ja arvostaa tiimityötä ja yhteen hiileen puhaltamista.

Lue keskuksen muut blogikirjoitukset täältä