Siirry sisältöön
Blogi

Merja Jutilan blogikirjoitus: Anteeksi on sana paikallaan  


Sosiaali- ja terveydenhuollossa ihmisten välisen kommunikaation toimiminen on äärimmäisen tärkeää. Ilman sitä tieto ja ohjeistukset eivät välity. Toimiva kommunikaatio varmistaa osaltaan myös potilasturvallisuutta.

Hyvä kommunikaatio voi kuitenkin olla joskus vaikeaa.

Kiireessä, stressaavissa tilanteissa tai jopa epähuomiossa saattaa toista suusannallisesti tölväistä ja toinen pahoittaa mielensä. Tällaisissa tilanteissa anteeksipyyntö on paikallaan.

Toimivan kommunikaation tärkeys on ollut esillä potilasturvallisuustyöpajoissa, joita Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus on järjestänyt Turun yliopiston lääketieteen opiskelijoille jo vuodesta 2021 alkaen.

Aamupäivän mittaisessa sessiossa kandit ovat osallistuneet neljään työpajaan, jotka ovat käsitelleet käden taitoja, lääkitysturvallisuutta, tiimityötä ja kommunikaatiota sekä kirurgista prosessia. Työpajat on toteuttanut moniammatillinen työryhmä; opetustiimissä on ollut eri erikoisalojen lääkäreitä, sairaanhoitajia ja farmaseutti.

Itse olen toiminut toisena vetäjänä työpajassa, jossa on rakennettu potilaan hoitopolkua havainnollistava operatiivinen prosessi. Jotta pystymme takaamaan potilaalle turvallisen ja sujuvan hoidon, on prosessin vaiheet tärkeä tunnistaa, vaikkei niihin kaikkiin itse ammattilaisena osallistuisikaan. Prosessissa kommunikaatiolla on tärkeä merkitys, jotta jokainen ‒ myös potilas ‒ tietää omat velvollisuutensa.

Työpajassa on käytetty oppimisen välineenä myös potilastapauksia, joiden rakentamisessa on hyödynnetty tosi elämän tapahtumia. Potilastapausten läpikäynti on tarjonnut mahdollisuuden tutustua lähemmin operatiivisen prosessin suojauksiin, joiden tarkoituksena on estää vahingon syntymistä potilaalle. Kun suojaukset ovat tuttuja ja niiden merkityksen ymmärtää, tulee niitä helpommin käytettyä myös arjessa.

On ollut valtavan hienoa nähdä, miten upeasti tulevat ammattilaiset näkevät itsestään selvänä sen, että anteeksi pyydetään, kun virhe on tehty.

Työpajassa on keskusteltu siitä, miten tärkeää virheen myöntäminen ja anteeksi pyytäminen on potilaan, tämän läheisten sekä ammattilaisten itsensä kannalta. On ollut valtavan hienoa nähdä, miten upeasti tulevat ammattilaiset näkevät itsestään selvänä sen, että anteeksi pyydetään, kun virhe on tehty. Anteeksi voi pyytää myös tiimin tai organisaation puolesta.

Anteeksipyyntö kertoo potilaalle ja tämän läheiselle sen, että terveydenhuollon ammattilainen on aidosti pahoillaan tilanteesta. Anteeksiantaminen voi auttaa potilasta eteenpäin vaikean tilanteen jälkeen, samoin anteeksisaaminen taas voi olla vapauttavaa ammattilaisen näkökulmasta.

Jokainen meistä terveydenhuollon ammattilaisista tulee uransa aikana kohtamaan tilanteita, joissa anteeksipyyntö on paikallaan. Anteeksipyyntö ei maksa mitään ja se puhdistaa ilmaa. Kelpo teko siis.

———

Kirjoittaja Merja Jutila pyrkii nostamaan kätensä virheen merkiksi ja pyytämän anteeksi, kun tarve sitä vaatii.

Lue keskuksen muut blogikirjoitukset täältä!