Siirry sisältöön
Uutiset

Lääkitysturvallisuuden varmistamisen kansallinen kuvaus on nyt julkisesti kommentoitavana


Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen Lääkitysturvallisuuden kehittämislinja on tuottanut kansallisen kuvauksen lääkitysturvallisuutta varmistavista palveluista ja toimintamalleista, joilla alueellista lääkehoidon turvallisuutta voidaan kehittää ja vahvistaa. Kuvaus on nyt julkisesti kommentoitavana. Kuvaus on osa kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa.

Kuvaus on julkisesti kommentoitavana Otakantaa.fi -palvelussa. Kaikilla lääkehoitoon osallistuvilla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa kuvauksen sisältöön.

Kuvaus tarjoaa hyvinvointialueille yhtenäiset suuntaviivat, jotta asiakkaiden ja potilaiden lääkehoidon turvallisuus voidaan varmistaa asuinpaikasta riippumatta.

Kuvauksen avulla hyvinvointialueille tarjoutuu mahdollisuus myös arvioida, millä tasolla alueen lääkitysturvallisuustyö on: mitä kansallisesti tunnistettuja käytäntöjä omalla alueella on otettu käyttöön lääkitysturvallisuutta varmistavina menettelyinä sekä miten lääkitysturvallisuustyötä ja alueellista yhteistyötä kannattaisi lähteä kehittämään tulevaisuudessa.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen Lääkitysturvallisuuden kehittämislinja tukee tätä kehittämistyötä myös vuonna 2024.

Lisätietoja: Marianne Kuusisto, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, p. 040 579 9520, marianne.kuusisto(a)ovph.fi