Siirry sisältöön
Uutiset

Lääkitysturvallisuuden varmistamisen kansallinen kuvaus tulee julkisesti kommentoitavaksi


Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen Lääkitysturvallisuuden kehittämislinja tuottaa vuoden 2023 aikana kansallisen kuvauksen lääkitysturvallisuutta varmistavista palveluista ja toimintamalleista, joilla alueellista lääkehoidon turvallisuutta voidaan kehittää ja vahvistaa. Kuvaus tulee julkisesti kommentoitavaksi kesäkuussa. Kuvaus on osa kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanoa.

Kuvaus tulee julkisesti kommentoitavaksi Otakantaa.fi -palveluun. Tällöin kaikilla lääkehoitoon osallistuvilla sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on mahdollisuus vaikuttaa kuvauksen sisältöön.

Kuvaus tarjoaa hyvinvointialueille yhtenäiset suuntaviivat, jotta asiakkaiden ja potilaiden lääkehoidon turvallisuus voidaan varmistaa asuinpaikasta riippumatta.

Kuvauksen avulla hyvinvointialueille tarjoutuu mahdollisuus myös arvioida, millä tasolla alueen lääkitysturvallisuustyö on: mitä kansallisesti tunnistettuja käytäntöjä omalla alueella on otettu käyttöön lääkitysturvallisuutta varmistavina menettelyinä sekä miten lääkitysturvallisuustyötä ja alueellista yhteistyötä kannattaisi lähteä kehittämään tulevaisuudessa.

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen Lääkitysturvallisuuden kehittämislinja tukee tätä kehittämistyötä myös vuonna 2024.

Lisätietoja: Marianne Kuusisto, lääkitysturvallisuuskoordinaattori, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, p. 040 579 9520, marianne.kuusisto(a)ovph.fi