Siirry sisältöön
Uutiset

Lääkitystiedon ajantasaistamisen muistilista terveydenhuollon ammattilaisen tueksi


Ajantasaiset lääkitystiedot ovat turvallisen lääkehoidon perusta. Potilaan ajantasaisten lääkitystietojen puutteet sekä lääkemääräysten ja lääkehoidon kirjaamiseen liittyvät epäselvyydet ovat keskeisimpiä lääkitysturvallisuusriskejä. Lääkityspoikkeamien riski kasvaa erityisesti potilaan siirto- ja kotiutusvaiheessa.

Ajantasaisten lääkitystietojen selvittämisen helpottamiseksi Kansallinen Lääkeinformaatioverkosto on julkaissut juuri Lääkitystiedon ajantasaistamisen muistilistan. Muistilista on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisten työkaluksi. Sitä voidaan hyödyntää milloin tahansa, kun lääkitystietoja on tarpeen selvittää, mutta erityisesti potilaan saapuessa terveydenhuoltoyksikköön ja kotiutuessa tai siirtyessä jatkohoitopaikkaan.

Suomenkielinen muistilista löytyy www.fimea.fi/kehittaminen/laakeinformaation_kehittaminen/laakehoidon-paiva

Suora linkki www.fimea.fi/documents/160140/1156017/L%C3%A4%C3%A4kitystiedon+ajantasaistamisen+muistilista.pdf/3f30f152-bb4e-9bbb-aabc-6d9da784903c?t=1678877568113

Myöhemmin muistilistasta on tarkoitus julkaista myös eri kieliversioita.