Siirry sisältöön
Uutiset

Kansallisen riskilääkeluokituksen tietosisältö on julkisesti kommentoitavissa 23.1. –5.2.2023


Kansallinen riskilääkeluokitus listaa suuren riskin lääkkeet, joiden käyttöön tulee kiinnittää erityistä huomiota. Luokituksen tietosisältöä on muodostettu vuoden 2022 aikana Fimean koordinoimassa, Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen ja eri sidosryhmien kanssa toteutetussa projektissa Delfoi-tutkimusmenetelmää hyödyntäen.

Ennen luokituksen julkaisua Fimea tarjoaa luokituksen tuleville käyttäjille eli terveydenhuollon ammattilaisille mahdollisuuden kommentoida muodostettua tietosisältöä otakantaa.fi –palvelussa. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että tietosisällön muodostamisessa on huomioitu mahdollisimman kattavasti
•    kaikki käytettävissä olevat tietolähteet
•    erilaiset lääkehoidon toteutukseen liittyvät tilanteet
•    selkeä ja ymmärrettävä kieliasu
•    yleinen hyödynnettävyys Suomen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Kommentoinnille on varattu aikaa kaksi viikkoa 23.1.–5.2.2023. Ennen kommentointia on tärkeää perehtyä luokituksen kuvaukseen, jossa on kerrottu luokituksen tausta ja tarkoitus. Kommentointi tapahtuu nimellä ja vaatii palveluun kirjautumisen. Kommentit ovat julkisia ja ne tarkastetaan ennen julkaisua, ettei kommenteissa ole yksilöiviä tietoja. Kommentoijan nimi ei näy julkisesti. Kommentit annetaan lääke tai lääkeryhmä kerrallaan, ja kommentteja pyydetään luokitukseen kuuluvien lääkkeiden ja lääkeryhmien riskien kuvauksiin. Mikäli kommenteissa viitataan tietolähteeseen, tulee sen viitetiedot mainita. Kommentteihin ei tule sisällyttää yksittäistä potilasta koskevia tietoja tai muita henkilötason viittauksia.

Fimean projektityöryhmä hyödyntää kommentteja tarpeellisin osin luokituksen tietosisällön viimeistelyssä. Vastauksia voidaan hyödyntää myös muuhun tutkimustarkoitukseen. Tarvittaessa kommenteista laaditaan yleisellä tasolla muodostettu yhteenveto lopullisen luokituksen tietosisällön kanssa. Luokitus julkaistaan kevään 2023 aikana Fimean verkkosivuilla ja julkaisusta ilmoitetaan erikseen.

Linkki kansallisen riskilääkeluokituksen julkiseen kommentointiin:

Otakantaa.fi: Kansallisen riskilääkeluokituksen tietosisällön julkinen kommentointi

https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/836/

(huom! linkki avautuu 23.1.2023)

Lisätietoja: Projektipäällikkö Elsi Similä, elsi.simila(a)fimea.fi